33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 Ps 128 1 Thess 5:1-6  Matt 25:14-30 Gå in till glädjen hos din Herre! Kan målet för människans liv formuleras vackrare? Gå in till glädjen hos din Herre! Det var lönen för två av tjänarna i liknelsen. Vad kan vara lyckligare att få höra, när våra liv en gång skall summeras

Kortpredikan Vårfrumässa

– Vish 18:14-16;19:6-9 Ps 105:2-3,36-37,42-43 Luk 18:1-8 – Under nattens djupa tystnad svingade sig Guds allsmäktiga ord ner för att förgöra ond­skan och föra sitt folk ut i frihet. Ett moln täckte lägret och en framkomlig väg visade sig genom havet. Det är en profetia om vad Guds Ord gjorde när det föddes av en kvinna,

Kortpredikan S. Gertrud av Helfta, jungfru (död 1302).

Vish 7:22-8:1 Ps 119:89-91,130,135,175  Luk 17:20-25 Redan som ung flicka kom den heliga Gertrud till cisterciensklost­ret i Helfta, där hon genomgick grundliga studier särskilt i littera­tur och fi­losofi. Hon påverkades av abbedissan Gertrud av Hac­ke­born och hennes syster Mechthild, som båda räknas som me­deltidens stora kvinnliga mystiker. Den heliga Gertrud blev själv nunna, genomgick en

Kortpredikan S. Albertus Magnus, biskop o kyrkolärare[1]

– Vish 6:1-11 Ps 82:3-4,6-7 Luk 17:11-19 – Utan en yttersta och rättvis dom blir tillvaron menings­lös. Världs­historiens stora och små skurkar måste få sin dom. Det vore absurt om bödlar och deras offer bara skulle möta var­andra i evigheten utan en föregående dom. ”Domen blir hård över höga herrar. Sträng granskning väntar denna världens

Kortpredikan

Vish 2:23-3:9 Ps 34:2-3,16-19 Luk 17:7-10 Benedictus hänvisar till tjänaren i evangeliet när han beskriver bro­dern på öd­mjukhetens väg. Denne har blivit fri nog att bejaka ock­så ”allt som är vär­de­löst och uselt” utan att knota. ”Vi har ba­ra gjort vad vi är skyl­diga att göra.” Må vi be om nåden att upptäcka kraften och friheten i

32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Vish 6:12-16  Ps 63:2-8 1 Thess 4:13-18  Matt 25:1-13 Den eviga glädjens olja Ingen av Jesu liknelser har blivit så ofta avbildad som den om de tio jung­frur­na. Som präst i en medeltidskyrka på Gotland stod jag vid altaret varje söndag med denna lik­nelse inför mina ögon. På ena sidan de fem strålande jungfrurna med

Kortpredikan S. Martin av Tours

– Jes 61:1-3a Ps 89:2-5,21-22,25,27 Matt 25:31-40 – Mar­tin av Tours ger en bild av smittande och hoppfull gläd­je.  Den lyser fram när han som katekumen delar sin mantel med en frysande och fat­tig tiggare. I drömmen får han se Kristus som den frusne, iklädd Martins mantel. Det är samma hoppfulla glädje i Jesajas profetia om

Kortpredikan Lateranbasilikans invigning[1] 

– Hes 47:1-2,8-9,12 Ps 46:2-6,8-9 Joh 3:13-22 – ”En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad.” Profeten Hesekiel ser i en vision hur vatten rinner fram under templets trös­kel. När det rinner ut i havet blir dess vat­ten sunt och längs flodens stränder växer alla slags fruktträd upp, vars frukter tjänar till föda

Kortpredikan

– Rom 13:8-10 Ps 112:1-2,4-5,9 Luk 14:25-33 – Alla bud sammanfattas i budet att älska sin nästa. ”Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen”. Varje förnuftig människa kan inse det. Den troende bejakar det med sitt hjärta. Aposteln säger i ett tidigare kapitel: ”I mitt inre beja­kar jag ju Guds lag”. Därmed erfar människan

Kortpredikan S. Willibrord, biskop

– Rom 12:5-16a Ps 131 Luk 14:15-24 – ”Välkomna, allt är redo!” Inbjudan är vidöppen. Det var denna inbjudan som munken den helige Willi­brord förkunnade för Friserna på 700-talet. Det är människan som hittar på ursäkter. Hon låter sig luras att pri­oritera annat. Domen är hård, men rättvis. Inte för att hon inte duger, men för