Kortpredikan

– 5 Mos 26:16-19 Ps 119:1-2,4-5,7-8 Matt 5:43-48 – En varm ömsesidighet präglar förbundet mellan Herren och hans ut­val­da folk. Herren förklarar att han vill vara deras Gud och folket bekräftar att det vill vara hans folk. Herrens förbund med Israels folk, och sedan med den heliga Kyrkan, är historiskt unikt. Något skiljer detta förbund från

Kortpredikan

– Est Gr C:12,14-16,23-25 Ps 138:1-3,7c-8 Matt 7:7-12 – En intensiv uppmaning till bön, följd av ett enormt löfte om bönhö­relse. Ester hade utvalts till drottning för den persiske konungen. Hon var den enda bland judarna som kunde vädja för sitt folk när det hotades av för­intelse. Men att oombedd ta till orda inför kungen var

Kortpredikan

– Jona 3:1-10 Ps 51:3-4,12-13,18-19 Luk 11:29-32 – Folket i Nineve lyssnade till profeten Jonas förkunnelse och vände om från sin onda väg. Jesus säger att folket inte skall få något annat tec­ken än ”Jona-tecknet”. Vi hör ingenting om några särskilda tecken. Ingen häftig dramatik, som kan omge omvändelsepredikanter. Jona var ju egentligen ovillig att

Kortpredikan

– Jes 55:10-11 Ps 34:4-7,16-19 Matt 6:7-15 – Guds ord liknas av profeten vid regnet och snön, som gör jorden frukt­bäran­de. Her­rens ord ”skall inte vända tillbaka fåfängt, utan att ha ver­kat vad det var utsänt till”. Det sker inte automatiskt. Människan måste ta ordet i sin mun och göra det till sitt ord. Det

Första Söndagen i Fastan

Gen 2:7-9;3:1-7 Ps 51:3-6a,12-14,17 Rom 5:12-19  Matt 4:1-11 Kan frestelsen övervinnas? Vem hade för styvt ett år sedan trott att vi skulle ha ett fullskaligt krig i vårt närområde? Och vem hade trott att det skulle vara så länge? Vilka makter styr historien? Vad styr den enskilda människans liv? Det mesta råder vi inte över.

Kortpredikan

– Jes 58:1-9a Ps 51:3-6a,18-19 Matt 9:14-15 – Att ”hänga med huvudet som ett sävstrå” är ingen bra fasta. Själv­­­ömkan, säger fäderna, är roten till allt ont. Klagan och knot­an­de gungar på samma strå. Den som hos andra vill ”lossa orättfärdiga bojor och lösa okets band” måste befrias från sina egna bojor.  Bryt bröd åt din

Kortpredikan

– 5 Mos 30:15-20 Ps 1:1-4,6 Luk 9:22-25 – ”Liv och död, väl­sig­nelse och förbannelse”. – Mose ställer folket inför det avgörande valet. Gud tvingar inte. Det är människan som väljer. ”Om ditt hjärta vän­­­­­­der sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så att du tillber andra gudar”. Till avgudarna hör

Kortpredikan Petrus Damiani, biskop och kyrkolärare

– Syr 2:1-11 Ps 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mark 9:30-37 – ”Mitt barn, om du närmar dig Herren, bered dig då för prövning­ar.” Petrus Damiani (d. 1072) blev kyrkolärare, men det finns ytterst få tex­ter av honom översatta till svenska. I den nyutgivna Tim­marnas liturgi finns dock ett brev översatt för denna dag, där Petrus hänvisar just till detta

Kortpredikan Vårfrumässa

– Heb 11:1-7 Ps 145:2-5,10-11 Mark 9:2-13 – ”Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte kan se.” Den korta ”definitionen” på vad tron är har både en objektiv sida och en subjektiv. Ordet för ”grund” betyder också ”verklighet”. ”Visshet” är den personliga övertygelsen. De osynliga tingen blir

Kortpredikan

– 1 Mos 11:1-9 Ps 33:10-15 Mark 8:34-9:1 – Hur har de olika språken uppstått? Språkforskare söker det his­toriska svaret på sådana frågor. Bibeln söker svar på en annan, men besläktad, fråga. Varför upp­står så lätt kon­flikter mellan människor? Ofta börjar de med ord som vapen. ”Babels torn” betyder i bibeln språkförbistring, att männi­skor­na inte