SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 1:15-17,20ac,21-26 Ps 103:1-2,11-12,19-20b 1 Joh 4:11-16  Joh 17:11b-19 Att tro och hoppas på glädjen Påsken väntar på Pingsten. Påsken behöver Pingsten. Vi ser det redan bland apostlarna. De var överty­gade om att Kristus hade uppstått från de döda. Han hade visat sig för dem. Men de bör­jar inte ome­delbart predika. Något mera måste till.

Kortpredikan SS Odo, Maiolus, Odilo, Hugo o Petrus Vene­ra­­bi­lis, abbotar av Cluny

– Apg 18:23-28 Ps 47:2-3,8-10 Joh 16:23b-28 – Lukas berättar om en viss Apollos som hade kommit till Efesos. Han var en bil­dad jude från Alexan­dria, ”väl insatt i skrifter­na”, men han ”kände ba­ra till Johan­nes-dopet”. Kanske hör­de han till judekristna grup­per som fortfarande strikt följde Mose lag. Nu tas han om hand av Priscilla

Kortpredikan

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG Apg 1:1-11 Ps 47:2-3,6-9 Ef 4:1-13  Mark 16:15-20 En hoppets och upphöjelsens dag – för människan Kristi Himmelsfärdsdag är en upphöjelsens och triumfens dag – för människan. På­ven Leo den store (d. 461) förklarar varför: ”Vår ringa mänskliga natur upp­höjdes den­­na dag ända upp till Fa­derns tron”. Ingen examen, inget No­belpris, ingen

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Apg 1:1-11 Ps 47:2-3,6-9 Ef 4:1-13  Mark 16:15-20 En hoppets och upphöjelsens dag – för människan Kristi Himmelsfärdsdag är en upphöjelsens och triumfens dag – för människan. På­ven Leo den store (d. 461) förklarar varför: ”Vår ringa mänskliga natur upp­höjdes den­­na dag ända upp till Fa­derns tron”. Ingen examen, inget No­belpris, ingen mänsk­lig åtgärd, kan

Kortpredikan

Kortpredikan 8/5 Apg 17:15, 22-18:1  Ps 148:1-2,11-14  Joh 16:12-15 Paulus möter den grekiska kulturen på areopagen i Athen, fyllt med al­ta­re och guda­bilder. Dit sökte sig den kulturella eliten. Skickligt anknyter han till deras intresse för ”religiösa ting” och ci­terar några av deras egna skal­der: ”I ho­nom är det vi lever, rör oss och är

Kortpredikan

– Apg 16:22-34 Ps 138:1-3,7c-8 Joh 16:5-11 – Paulus och Silas har pryglats och kastats i fängelse, in i dess inner­sta ut­rym­me, med benen fastlåsta i stocken. Vid mid­natt ber de och sjung­er lovsånger, medan de andra fångarna hör på. De kunde sin psal­­ta­re. De fick sätta ord på sin smärta, men också sjunga om

Jag kallar er vänner

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN Joh 15:9-17 Ett hisnande tilltal. ”Jag kallar er vänner.” Kanske det högsta som Jesus har kallat sina lärjung­ar. Abra­ham, Mo­se och profeterna kallades ibland Guds vänner. Bruden i Höga Visan säger om sin älska­de brudgum: ”Min vän är min och jag är hans”. Det var djärvt att låta Höga Visan få en plats

Predikan

– Apg 16:1-10 Ps 100:1b-3,5 Joh 15:18-21 – Kristus har uppstått från de döda! Vi firade det för sex veckor sedan. Påskljuset vitt­nar om det. Kristi påsk är världsalltets och historiens viktigaste händelse. Dess bud­skap spred sig som en löp­eld i hela den dåtida världen. Inte minst genom aposteln Paulus missions­resor i och runt Mindre

Kortpredikan Filippos och Jakob, apostlar

  – 1 Kor 15:1-8 Ps 19:2-5 Joh 14:6-14 – ”Den som har sett mig har sett Fadern.” Apostlarna hade sett Jesu gärningar och hört hans ord. Nu för­kla­rar Jesus vad de anat, men inte till fullo förstått. Han hade inte talat eller utfört något ”eget”. Hans vilja var att gö­ra Fa­derns vil­ja. ”Fa­dern är i