Varför kloster?

För livets skull
”Är du en som älskar livet?” Med den frågan kallar den helige Benedictus, västerlandets munkfader, till klosterliv. Trots sin annorlunda livsstil är klostret en skola i konsten att leva. Inte minst i tider när människovärdet förvrängs och hotas har klostren varit tecken på människans sanna värdighet.

För Guds skull
Att söka Gud för hans egen skull är alla människors kallelse. Munken får privilegiet att låta detta sökande prägla hela livet.

För att förena ”utsida” och ”insida”
Ett benediktinkloster ger den yttre ramen för det inre sökandet. Klostrets enkla och harmoniska arkitektur är en påminnelse om och en spegel för den inre kallelsen.

Avskilt och ändå för alla
Ett kloster lever ett i yttre mening avskilt liv. Ändå är det öppet för besökare och gäster. Erfarenheten genom tiderna vittnar om kloster som en angelägenhet för hela kyrkan och för alla människor.


Dagsrytm
Klostret följer en vanlig benediktinsk dagsordning med följande tider för de dagliga gudstjänsterna:

05.00 Matutin (vakegudstjänst) Laudes (ottesång)
07.40 Mån, tis, tor, fre, lör – MÄSSA i Jesu Moder Marias Kloster
08.30 Ons Ters och Mässa
10.30 Sön, högtider – Högmässa i Jesu Moder Marias Kloster
12.00 Sext (middagsbön) mån-lör, 12.15 sön
14.00 Non (eftermiddagsbön) mån-lör, 14.30 sön
18.00 Vesper (aftonsång)
20.00 Fre: Sakramental tillbedjan
20.30 Completorium (aftonbön)

Kapellet är öppet för stillhet och bön.
Om kontakt önskas – ring på klockan!

Adress och telefon:  
Se https://benedictuskloster.se/kontakt/