Kortpredikan

– Jes 11:1-10  Ps 72:1-2,7-8,12-13,17  Luk 10:21-24 – Det är i förstone förvånande att höra detta jublande evangelium i adventstiden. Vi förväntar oss kärva texter om vaksamhet eller skrämman­de apokalyptiska framtidsscenarier. Här hör vi Jesus jubla genom den helige Anden. Det är kanske det ”största” som Jesus säger om sig själv i de synoptiska evan­gelierna.

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 2:1-5  Ps 122 Rom 13:11-14a  Matt 24:37-44 Hoppets tid Det finns en förväntan i luften under adventstiden. Ock­så sekularise­rade sven­s­kar vill sjunga ”Bered en väg” och Hosianna. Kanske som en längtan efter ett hopp, som hotar att helt försvinna. Inte ens kyrkan äger hoppet som något självklart. Inte heller klostret. Varje tidebön in­leds med

Kortpredikan – Vårfrumässa

– Upp 22:1-7 Ps 95:1-7  Luk 21:34-36 – ”De skall se hans ansikte.” På kyrkoårets sista dag får vi detta löfte, hämtat ur bibelns avslut­ande kapitel. Bilderna hämtas ur berättelsen om paradiset i bi­belns första kapitel. Han som skapat allt ur intet, skall till slut återställa allt och göra allting nytt. Ljuset skall besegra mörkret.

Kortpredikan S. Niels Stensen, biskop

– Upp 20:1-4,11-15; 21:1-2 Ps 84:3-6a,8a  Luk 21:29-33 – Niels Stensen (d. 1686) var född i Köpenhamn, men hade på faderns sida skånskt ur­sprung. Han blev världsberömd anatom och forskare. Särskilt fas­cinerades han av människokroppen och dess skönhet. Med sinnet iakt­tog han, med förståndet för­stod han vad han såg. Med tron för­un­drades han över skapelsens

Kortpredikan 28/11 S. Columbanus, abbot

– Upp 15:1-4 Ps 98:1-3b,7-9 Luk 21:12-19 – Abboten Columbanus, död år 626, härstammade från Irland, men grundade kloster på kontinenten som lämnade bestående av­tryck. Några menar att de iriska munkarna räddade kristen­domen i Europa, som vid denna tid försvagats av konflikter och främ­man­­­­­­­de folks invasio­ner – inte olikt vår egen tid. ”Genom att hålla

Kortpredikan S. Cecilia, jungfru och martyr

– Upp 14:14-20a Ps 96:10-13 Luk 21:5-11 – Jungfrun och martyren Cecilia bevarade sitt hjärta odelat. Hon ha­de lovat Kristus trohet. Ingen­ makt i världen kunde hin­d­ra hen­ne att förbli i den kärleken, trots att det kosta­de henne det fysiska livet.   Även om det historiska underlaget för hennes martyrium är svagt, väckte berät­telsen gensvar i

KRISTUS KONUNGENS DAG

2 Sam 5:1-3  Ps 122:1-2,4-5 Kol 1:12-20  Luk 23:35-43 Må ditt rike komma År 1925 instiftades den högtid vi firar idag, Kristus Konungens Dag. Påven Pius XI ville vi­sa på ett alternativ till totalitarism, ateism och sekularisering, som var på fram­marsch. Utan Kristus har världen var­ken rikt­ning, mål eller bestånd. Häromdagen hörde jag någon säga:

Kortpredikan S. Mechthild, jungfru

– Upp 11:4-12  Ps 144:1-2,9-10 Luk 20:27-40 – Mechthild av Magdeburg, tysk mystiker på 1200-talet[1], inträdde som 60-årig i klostret i Helfta, där hon delade liturgins och Skriftens värld med bland annat Ger­t­­rud den stora. När den heliga Mechthild tyngs ner av svaghet och kla­gan får hon i en vision se två kalkar, den ena

Kortpredikan S. Gertrud av Helfta, jungfru

– Upp 4:1-11 Ps 150 Luk 19:11-28 – Lukas placerar liknelsen om de tio punden alldeles före intåget i Jerusalem. Otåliga anhängare trodde att Guds rike skulle komma ”re­dan nu”. Liknelsens man ”av hög börd”, som reste bort för att få kungavärdighet, kan vara en antydan om Herodes den Stores son Archelaos, som år 4

Kortpredikan S. Albertus Magnus, biskop och kyrkolärare[1]

– Upp 3:1-6,14-22 Ps 15:2-4b,5 Luk 19:1-10 – Breven i Uppenbarelsebokens inledning är riktade till församling­ar i Mindre Asien, men kunde lika väl riktas till församlingar idag. En församling tycks ha fångats av ljumhet och liknöjdhet. De tidiga mun­­karna kal­lade det acedia, leda. Johannes varnar med kusligt allvar. Det är bättre att vara ”kall eller