27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Hab 1:2-3;2:2-4 2 Ps 95:1-2,6-9 Tim 1:6-8,13-14 Luk 17:5-10 Tjänandets grund och glädje Jesu beskrivning av tjänarens villkor är idag svårsmälta. Men på Jesu tid var hans ord inte förvånande. En an­ställd tjänare förväntades göra i ord­ning ma­ten för sin her­re, innan han själv fick äta. Tjänaren kunde inte ens förvänta sig tack för det.

Kortpredikan S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru, kyrkolärare

– Job 42:1-3,5-6,12-16 Ps 119:66,71,75,91,125,130 Luk 10:17-24 – Vi firar ”lilla Teresa” samtidigt som vi avslutar läsningen av Jobs bok. Finns det några likheter? Olikheterna är iögonenfallande. Job blev 140 år. Teresa blev 24. Det tog betydligt längre tid för Job att komma till insikt än för Te­resa. Hon hittar hemligheten i apos­teln Pauli brev. Där

Kortpredikan

– Job 9:1-12,14-16 Ps 88:10b-15 Luk 9:57-62 – Kräver Gud blind lydnad? Skall vi ly­da bara för att Gud, hans kyrka och den överordnade har en odiskutabel auktoritet? En hel kultur har revol­terat mot ett så­dant tän­ke­sätt. Kanske mera förvånande är att också en sund teologi avvisar en en­bart auktoritetsgrundad motivering för lydnad. Vi lyder

Kortpredikan S. Vincent de Paul, präst

– Job 3:1-3,11-17,20-23 Ps 88:2-8 Luk 9:51-56 – ”Varför ges liv åt dem som plågas så bittert?” Job berövas alla sina barn, all sin egendom och dess­utom sin häl­sa. Han förbannar sin födelsedag och öns­kar sig döden. Vår tid har enorma möjligheter för att lindra nöd, men det lyckas ald­rig helt. Vi skall ju dö.

26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET 

Amos 6:1a, 4-7 Ps 146:7-10 1Tim 6:11-16  Luk 16;19-31 Kontrastverkan Liknelsen om den rike mannan och Lasaros målas av Lukas med tydliga kon­tras­ter. Den ri­ke man­­­­­nen lever i fest och glans, den fattige ligger utanför hans port i elän­de och nöd. Den rike är klädd i purpur och fint linne. Den fat­tiges kropp är täckt

Kortpredikan Alla Sveriges skyddshelgon

– Pred 11:9-12:8 Ps 90:3-6,12-14,17 Luk 9:43b-45 – ”Gläd dig i din ungdom”, säger Predikaren, ty snart kom­mer den tid då man ”fruktar varje backe”, den tid då ock­så en trappa blir svår att ta sig upp för. Benedictus uppmanar de yngre att ära de äldre, och de äldre att älska de yngre. Mitt i fåfängligheten

Kortpredikan

– Pred 1:2-11  Ps 90:3-6,12-14,17 Luk 9:7-9 – ”Allt är tomhet! Inget nytt sker under solen.” Predikaren i Gamla Testamentet låter som dyster pes­si­mism. Allt tycks vara ett enda tröstlöst kretslopp. Men är det inte snarare realism? En titt i historien och i dagens tidning be­kräftar att män­niskans villkor är sig märkligt lika, trots alla

25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Am 8:4-7 Ps 113:1-2,4-8 1 Tim 2:1-8  Luk 16:10-13   Bön för makthavarna I söndags gjorde vi två saker för vårt land. Vi röstade och vi firade mässa. Idag, och varje söndag året runt, fortsätter vi att be för dem som får uppdraget att styra och leda.     Det är lätt att fångas av förakt

Kortpredikan Jungfru Marias smärtor

– Heb 5:7-9  Ps 31:2-6, 15-16, 20 Luk 2:33-35 – Dagen efter Korsets upphöjelse firar kyrkan Jungfru Ma­rias smär­tor. Hon stod vid korset. Hon skulle, som många andra mödrar, varit beredd att ge sitt liv för sitt barn. Hon kan inte ”göra” något, men hon går inte un­dan som de flesta apostlarna. Hon ”stod vid