Kortpredkan S. Clara, jungfru

– Hes 12:1-12 Ps 78:56-59,61-62 Matt 18:21 – 19:1 – Profeten inte bara talar. Han utför en symbolisk handling för att öppna folkets ögon. Han tar sitt bohag på axeln och går ut ur staden genom en öppning i muren. Så skall ske med folket när det förs bort i landsflykt och fången­skap. Men folket

Kortpredikan S. Laurentius, diakon och martyr

– 2 Kor 9:6-10 Ps 112:1-2,5-9 Joh 12:24-26 – Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns 34 kyr­kor med hans namn. Det nådde ända till Sveri­ge. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn.  Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de

Kortpredikan S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

– Hos 2:14,15cd,19-20 Ps 45:11-12,14-17 Matt 25:1-13 – Judinnan Edith Stein läste Teresa av Avila och kapitulerade för san­ning­en. Hon blev syster Teresia Benedicta av Korset. Hennes tre namn anger hennes väg. Efter sitt dop och sin konversion var hon ofta i benediktin­klost­ret Beu­ron, därav namnet ”Be­nedic­ta”. Men hon blev karmelit med tillnamnet ”av Kor­set”.

19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Vish 18:6-9  Ps 33:1,12,18-20,22 Heb 11:1-2, 8-19  Luk 12:32-48 Mod, hopp och vardagstrohet Gårdagens fest, Kristi förklaring, sprider sitt ljus också över denna söndag. Ljuset från Kristi ansikte återspeglar hans innersta enhet med Fadern. Det lyste fram när han bad. Det lyste fram i hans ansikte. Också hans kläder blev vita, vilket antyder hans heliga

Kortpredikan Kristi Förklaring

– 2 Pet 1:16-19 Ps 97:1-2,5-6,9 Luk 9:28b-36 – På Förklaringsberget ser vi hela vår tros mysterium. Jesus ber och hans ansikte förvandlas. Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Ur molnet, symbol för den he­lige Ande, hör vi Faderns röst. Hela Treenigheten skymtar fram. Mose och Elia samta­lar med Jesus. De två

Kortpredikan

– Nah 1:15; 2:2; 3:1-3,6-7 5 Mos 32:35c-36n,39abcd,41 Matt 16:24-28 – ”Nineve är ödelagt, men vem kan tycka synd om det?” Profeten Nahums bok läses i mässan denna enda gång under året. Han vänder sig mot Nineve och det brutala assyriska im­pe­riet som intog Israel (Nord­riket) och gjorde Juda, (Sydriket) till en lydstat 722 f.Kr. Det

Kortpredikan

– Jer 31:1-7 Jer 31:10-12ab,13 (Resp.psalm) Matt 15:21-28 – Det är som om Gud inte kan överge sitt folk. Domen över det fallna och skingra­de Israel är inte hans sista ord. ”Han som för­skingrade Israel skall också försam­la det.” Den djupaste orsaken är Guds evi­ga kärlek: ”Med evig kärlek har jag älskat dig”. ”Ännu en gång”

Kortpredikan S. Katarina av Vadstena, jungfru

– Jer 30:1-2,12-15,18-22 Ps 102:16-211,29,22-23  Matt 14:22-36 – ”Skönheten i den saliga Katarinas liv.” (kollektbönen) Det är inte så lätt att upptäcka personliga drag i dagens helgon, men skönheten räcker. Skönheten lyser fram i den staty i Blå­kyr­kan i Vadstena som Johannes Paulus II välsignade 1989. Gud lockar oss att söka honom genom skönheten i

18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Pred 1:2; 2:21-23  Ps 90:3-6,12-14,17 Kol 3:1-5,9-11  Luk 12:13-21 Den osynliga men verkliga rikedomen Många av Jesu liknelser är svåra att förstå, men knappast denna om den rike bon­den. Han fick en god skörd och bygger större lador för att bli ännu rikare. Det behö­ver inte vara lador i bok­stavlig mening. Det kan han­d­­la om

Kortpredikan S. Elin av Skövde, martyr

Kortpredikan 30/7 S. Elin av Skövde, martyr  – Jer 26:11-16,24 Ps 69:15-16,30-31,33-34  Matt 14:1-12 – Den saliga Elin anklagades och dömdes av människor, men un­derverk vid hennes kropp bevisade hennes oskuld. (1100-talet) Den salige biskopen Brynolf av Skara skrev en tidegärd till hen­nes minne. Profeten Jeremia anklagades av ”prästerna och profeterna för att ha profeterat