Kortpredikan

– Syr 44:1,9-13 Ps 149:1-6a,9b Mark 11:11-26 – Människornas liv är avsedda att bära frukt. Några gör det. Deras ”rättfärdiga verk blir inte glömda”. And­ra glöms bort, ”som om de aldrig hade funnits”. Fikonträdet hade blad men bar ingen frukt. Dagen efter var det förtorkat. Att det hade ”blad” motsvarar det myckna ”geschäftet” i templet. Visserligen

Kortpredikan S. Justinus, martyr

Kortpredikan 1/6 S. Justinus, martyr – Syr 42:15-25  Ps 33:2-9  Mark 10:46-52 – Justinus Martyren (d. 165) är en av kyrkans första s.k. apologe­ter. Med förnuftiga argument försvarade han tron och kyrkan mot missförstånd och förtal.[1] Han vägrade att ”offra till gu­dar­na”, trots att han visste att marty­riet väntade. Han hade fått sina ögon öpp­nade.

Kortpredikan Jungfru Marias Besök

– Sef 3:14-18 Jes 12:2-3,4bcd,5-6 (Resp.psalm)  Luk 1:39-56 – Maria skyndar till Elisabet uppe i Juda bergsbygd. Ängeln hade ju sagt till Maria att hennes släkting var havande, trots hennes höga ål­der. Den yngre sö­ker den äldre. Av detta möte målar Lukas en ikon. Med mångdimensionell inne­börd. Två havande kvinnor möts. De tillhör och representerar

Kortpredikan

– Syr 35:1-12 Ps 50:5-8,14,23 Mark 10:28-31 – ”Ge åt den Högste så som han gett åt dig.” De yttre offren i det första Förbundet kan för oss framstå som pri­mitiva, men de pekade mot de inre. De måste bäras fram ”frikos­tigt” och ”med glädje”. Redan profeterna gisslar yttre offer utan inre täckning. Syrak visste att

PINGSTDAGEN

PINGSTDAGEN        Apg 2:1-11 Ps 104:1ab,24ac,29b-31,34 1 Kor 12:3b-7,12-13  Joh 20:19-23 Livet, enheten och kärleken – Andens frukter Ingen kan fånga vinden, vattnet eller elden med blotta händerna. Det är nästan lika omöjligt att med ord fånga vad den helige Ande är. Ändå används både vinden, vattnet och elden som symboler för Anden. De säger

Kortpredikan S. Beda Venerabilis, munk, präst och kyrkolärare[1]

– Apg 22:30; 23:6-11 Ps 16:1-2a,5,7-11 Joh 17:20-26 – Paulus använder list. Inför stora rådet, som bestod av både fariseer och saddukeer, säger han: ”Det är för hoppet om de dödas uppstån­del­se som jag nu har ställts inför rät­ta”. Paulus vet att fariseerna tror på upp­stån­delse och ett liv efter dö­den, medan sadduke­er­na förnekar allt

Kortpredikan

– Apg 20:28-38 Ps 68:29-30,33-36 Joh 17:11b-19 – I Pauli avskedstal till de äldste från Efesos hör vi hur tron förs vidare till näs­­ta generation. Församlingens ledare, insatta av den helige Ande, skall ”ha upp­sikt över – vara biskopar och herdar för – Guds försam­ling”. En koncentrerad beskrivning av den så kallade ”apostoliska successio­nen”. ”Under

Kortpredikan

– Apg 20:17-27  Ps 68:10-11,20-21 Joh 17:1-11a – Jesu avskedstal får en slags fortsättning i Pauli avskedsord till de äld­ste i Efesos. De skall aldrig mer återse honom som för dem vittnat om Guds nåderika evangelium och som delgett dem allt som hör till Guds plan. Han är på väg till Jerusalem, han vet att

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 1:12-14 Ps 27:1,4,7,8a 1 Pet 4:13-16  Joh 17:1-11a Välsignad väntan De flesta av oss har erfarenhet av att ha svarat eller reagerat för snabbt. Något som vi bit­tert fått ångra. Det gick för fort. Tanken hann inte med. Spontanitet verkar så charmigt, fritt och lockande, men våra känslor är blinda och leder lätt vilse.

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG

Apg 1:1-11 Ps 47: 2-3,6-9 Ef 1:17-23  Matt 28:16-20 Eftertrakta det eviga livet Kristi Himmelsfärdsdag är en triumfens och glädjens dag! Texter och böner skimrar och lyser. Det är av nöden. För många, också bland de troende, har det himmelska ljuset blivit en svagt flämtande låga. Låt oss ta hjälp av apostelns förbön för oss