Kortpredikan

– 1 Mos 44:18-21,23b-29; 45:1-5 Ps 105:16-21 Matt 10:7-15 – Vad beror det på att budskapet tas emot eller avvisas? Både förkunnaren och mottagaren kan sabotera. Kyrkan har tving­ats tänka efter, utan att exakt kunna ange hur. Jesu ord i dagens evangelium hjälper oss att se klarare: ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva.”

Med öppnade ögon

  ”öppna mina ögon…” – om människans kapacitet att se, om hennes synsvårigheter, om tillgängliga hjälpmedel, och om det omöjliga kan bli möjligt. Reträttföredrag november 2002 Pater Ingmar Svanteson OSB Inledning – människans synkapacitet Människan är begåvad med fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Med dessa fysiska organ orienterar vi oss i tillvaron.

Att umgås med öden

ATT UMGÅS MED DÖDEN — FÖR LIVETS SKULL Reträttföredrag 1997   Inledning Vissa tider av året och vissa perioder i kyrkoåret riktar blicken mot de yttersta tingen. Naturens avklädda nakenhet under senhösten talar samma språk som kyrkans liturgi under slutet av kyrkoåret. Den kvardröjande vintern under februari-mars med längtan efter vår och nyskapelse utgör en

Om vänskapens gåva

”VÄNNER KALLAR JAG ER” — om vänskapens gåva Reträttföredrag 1997   Inledning Vänskap är en av de bibliska bilderna för det nya förhållandet mellan Gud och människa genom Kristus. ”Vänner kallar jag er”, är Jesu ord till sina lärjungar (Joh 15:15). Det sägs visserligen också om Abraham att han var Guds vän (Jak 2:23), men