Att hålla och överskrida gränser

ATT HÅLLA OCH ÖVERSKRIDA GRÄNSER – tecken i tiden i ljuset av den helige Benedictus’ regel Det finns en lockelse i vår tid att överskrida gränser. En fascination för det gränslösa. Och inte bara en vilja att överskrida gränser. Tendensen att utsudda och eliminera gränser i det mänskliga livet blir allt tydligare. Utopin om det

Ett steg till

”Ett steg till… ” – om människans väg mot målet Människan är en varelse på väg, en vandrare, en pilgrim. Människan måste bli det hon är. Hon är inte färdig, men hela tiden i vardande, på väg att bli det hon bär på från första början. Det är vår övertygelse att hon är en människa,