Kortpredikan

– Jes 1:10,16-20  Ps 50:8-9,16bc-17,21,21 Matt 23:1-12 – ”De säger ett och gör ett annat.” Hyckleri kallas det. Allvarligast blir hyck­leriet när det har religiösa för­tecken. Je­sus talar med bitande iro­ni om önskan ”att ha he­ders­­­platsen på gästabuden och att vilja bli hälsade på torgen och kallas rabbi”.  I teorin är alla förnuftiga människor eni­ga

Kortpredikan Jungfru Marias obefläckade hjärta 2023

– Jes 61:9-11 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps) Luk 2:41-51 – Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot och ro­senkransbön. Minnesdagen firas numera da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias re­na hjär­ta har sin källa i Sonens. Minnesdagen liknar högti­den den 8 december, Jung­­fru

Att hålla och överskrida gränser

ATT HÅLLA OCH ÖVERSKRIDA GRÄNSER – tecken i tiden i ljuset av den helige Benedictus’ regel Det finns en lockelse i vår tid att överskrida gränser. En fascination för det gränslösa. Och inte bara en vilja att överskrida gränser. Tendensen att utsudda och eliminera gränser i det mänskliga livet blir allt tydligare. Utopin om det

Ett steg till

”Ett steg till… ” – om människans väg mot målet Människan är en varelse på väg, en vandrare, en pilgrim. Människan måste bli det hon är. Hon är inte färdig, men hela tiden i vardande, på väg att bli det hon bär på från första början. Det är vår övertygelse att hon är en människa,