Kortpredikan S. Nils Hermansson, biskop[1]

– Heb 13:15-17, 20-21 Ps 23 Mark 6:30-34 – Fyra veckor har vi följt Hebreerbrevet i vardagens mässor. Brevet når sin kulmen i en uppmaning: ”Vi vill genom Jesus ständigt fram­­bära lov­sång som ett offer till Gud.” Brevet har beskrivit hur Gamla förbundets offer har nått sin full­bor­­dan i Sonens evigt gällande offer.  Det passande

Kortpredikan S. Ansgar, biskop, Nordens apostel 

– Jes 42:5-10 Ps 96:1-6,9-10 Matt 4:13-17 – Redan som ung blev Ansgar benediktinmunk i Corbie i Frankrike, men skicka­des till Corvey i Westfalen vid den tid på 800-talet när kris­tendomen började sträcka sig mot Norden. Ansgar grundade församlingar i Danmark men hade inte stor fram­­gång i sitt missionsarbete i Sverige. Det skul­­le dröja flera

Kortpredikan

– Heb 12:4-7,11-15 Ps 103:1-2,13-14,17-18a Mark 6:1-6 – Två hinder på trons väg. Olika och ändå lika. Människorna i Jesu hemstad tog anstöt av hans förkunnelse och under. Han hade ju levt mitt ibland dem, vuxit upp som ett barn bland deras egna barn. De kunde inte tänka sig Gud så mänsklig och så nära.

Kortpredikan S. Giovanni  Bosco, präst

– Heb 12:1-4 Ps 22:26b-28,30-32 Mark 5:21-43 – Jesus uppväcker syna­gogföreståndaren Jairos dotter. Det är ett svar på hans enträgna bön. Jairos kastade sig ner för Jesu föt­ter. Ett stort steg för en syna­gogföreståndare. Kvinnan i evangeliet hade lidit av blödningar i tolv år. Lika många år som flic­kan har levt. Inga gyne­ko­loger hade kunnat hjälpa

Kortpredikan – Heb 11:32-40 Ps 31:20-24 Mark 5:1-20 –

På sina vandringar passerar Jesus den judiska gränsen, in på hedniskt område. Markus beskriver en värld i den ondes våld, represente­rad av en besatt man, fångad av destruktiva krafter. Han lever bland gravar, han skriker och sar­gar sig själv. Att hans demoner skickas in i svinen förstärker ytterligare den orena atmosfären, eftersom svinen av judarna

FJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” 

Sef 2: 3 ;3 :12-13  Ps 146:7-10 1 Kor 1: 26-31  Matt 5: 1-12a Portalen till lycka Huvudingången till en medeltida katedral har ofta en portal. Den liknar en öppen och väl­kom­nande famn, även om själva porten är trång. Portalen är ofta utsmyc­kad och vac­ker. Saligpris­ning­­­­arna är en sådan portal. Den öppnar porten till den

Kortpredikan De heliga Robert, Alberic och Stefan, cister­ciens­­­abbotar – Heb 10:19-25 Ps 24:1-4b,5-6  Mark 4:21-25 –

”Ge akt på det ni hör”, säger Jesus. Det är också vad Hebreerbreet uppmanar till. Brevet har för­kunnat om den store översteprästen som genom sitt offer har öppnat en levan­de väg in i Guds hus. Hans bildspråk är omtumlande. Templets ”förhänge” in till det allraheli­gaste, ofta kallat ”förlåt”, brast itu när Jesus dog på korset.

Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 9:1-22 Ps 117 Mark 16:15-18 – Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därtill förmågan att se hela tillva­ron i det ljus som bländat honom. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Kan vi se det Paulus såg? – Inte direkt, men det skymtar fram både i hans

Kortpredikan S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare

– Heb 10:1-10 Ps 40:2,4ab,7-8a,10,11 Mark 3:31-35 – ”En skugga av det goda som skall komma.” Hebreerbrevet jämför det första förbundets många offer med det nya förbundets enda och fullkomliga offer. Olikheten blir tydlig, näs­­tan en kontrast. Ändå fanns det nya redan i det gamla, om än bara som en skug­ga. ”Det nya är fördolt