Om klostret

HISTORIK
För snart 900 år sedan byggdes det första benediktinklostret i Skåne, Allhelgonaklostret i Lund. Under 1100-talet tillkom nunnekonvent i S:t Peters Kloster i Lund, i Bosjö och Börringe. I Skåne fanns under medeltiden dessutom en rad kloster av andra slag. Inom Tomelilla kommun, där Mariavall är beläget, verkade ett stort premonstratenskloster – i nuvarande Östra Tommarp – grundat for 850 år sedan. Genom reformationen på 1500-talet upplöstes alla kloster i Skandinavien.
MARIAVALL
Nunneklostret i Mariavall invigdes år 1991, dess kyrka 1995. Marken donerades år 1988. Samtidigt avstyckades mark för ett munkkloster strax söder om systrarnas område. Marken donerades till Den Helige Benedikts Kommunitet, som grundats 1986.
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS
1996 fick pater Ingmar Svanteson biskopens uppdrag att förvalta kommunitetens tillgångar och föra dess liv vidare. Detta har skett i en hyrd villa, Den Helige Benedikts Hus, i Bondrum ett par kilometer söder om Mariavall.
VÄRLDSVID GEMENSKAP
Den Helige Benedikts Hus har kontakt bl.a. med benediktinklostret St. Benedictusberg i Vaals i södra Nederländerna, och står under överinseende av dess abbot, Dom Adrian Langlet.
STÖD AV ABBOT OCH BISKOP
Abbot Adrian skriver: ”År 1996 började pater Ingmar Svanteson det benediktinska livet i Den Helige Benedikts Hus. Efter nio år menar vi dock att tiden år mogen för nåsta steg: att bygga ett hus, som till sin yttre och inre gestalt tydligt visar sitt ändamål, nämligen att vara ett hus för bön och arbete, där munkar kan göra den Helige Benedictus Regel fruktbärande för Sverige i det tjugoförsta århundradet. Nu tycks tiden vara inne att utan dröjsmål påbörja byggandet av ett litet kloster.”
Den katolske biskopen i Sverige Anders Arborelius skriver att huset ”skulle bli ett synligt tecken på att den Helige Benedikts andliga budskap är viktigt for många i dagens Sverige – och förhoppningsvis också inspirera unga män att gå i hans fotspår.”

Den Helige Benedictus Kloster invigdes den 21 mars 2009.