Kortpredikan Vårfrumässa

– 3 Mos 25:1,8-17 Ps 67:2-3,5,7-8 Matt 14:1-12 – Genom att fira jubelår ges en påminnelse om paradiset. Den sjun­de dagens sabbatsvila når en kulmen när sju gånger sju år, fyrtionio år, följs av det femtionde året som ett jubelår. Människorna är då fria från mödosamt arbete. De får hämta nä­ring direkt från markens frukter. Därmed

Kortpredikan

– 2 Kor 8:1-9 Ps 146:2,5-9a Matt 5:43-48 – ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Moraliskt verkar uppmaningen hopplöst omöjlig – men om vi tänker ef­ter, är den det enda naturliga. Människan är ju skapad till Guds av­bild och likhet. Vem vill inte bli det han är skapad till?  Paulus ger ett

Kortpredikan S. Augustinus av Canterbury, biskop[1]

– Apg 28:16-20,30-31 Ps 11:4-5,7 Joh 21:20-25 – Apostlagärningarna berättar hur Paulus når fram till Rom och uppehå­l­ler sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden. Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet

Kortpredikan

– Apg 2:36-41 Ps 33:4-5,18-20,22 Joh 20:11-18 – ”Orden träffade dem i hjärtat.” Lukas berättar om Petrus predikan den första pingstdagen. Hans ord träf­far lyss­­­narna i hjärtat, likt ett spjut som genombor­rar det. De monastiska fäderna kallar det compunctio. Compunctio förvandlar hjärtat. Fäderna bad ständigt om denna ång­er och kallade den ”tårarnas gå­va” eller ”tårarnas dop”.

DEN HELIGE STEFANOS DAG

Apg 6:8-10; 7:54-60  Ps 31: 3c-4,6,8ab,16b-17 Matt 10:17-22 Det förtätade Ordets seger, också över vrede och bitterhet I går föddes Kristus till jorden, för att Stefanos idag skulle födas till himlen. Det ”förtätade Ord” vi talade om i går, har tagit sin boning i diakonen Stefanos, den förste martyren. Kyr­kans liturgi har förstått det och

Kortpredikan

– 1 Sam 1:24-28 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.psalm)  Luk 1:46-56 – ”Så länge han lever, skall han vara given åt Herren”. Hanna, Samuels mor, har bett om och fått en son. Nu ger hon ho­­nom tillbaka till Her­ren. ”Så länge han lever, skall han vara gi­ven åt Herren”. Hon vet att Samuel är en gåva.

Kortpredikan 13/12 S. Lucia, jungfru och martyr

– Sef 3:1-2,9-13 Ps 34:2-3,6-7,17-19,23 Matt 21:28-32 – Profeten Sefanja visste att det som drabbat Nordriket också skul­le drabba Jerusalem. Han kallar henne en motsträvig och befläc­kad stad. Hon varken lyssnar, lyder eller förtröstar på sin Her­re. Men mitt i folket finns en kvarleva, en rest, ”en fattig och ödmjuk skara”. De har lämnat lögnen

Kortpredikan S:t Andreas Düng Lac, präst, och hans följeslagare

– Upp 18:1-2,21-23; 19:1-3,9a  Ps 100 Luk 21:20-28 – I Johannes Up­penbarelse syftar Babylon på Rom, som staden var när bi­belns sista bok skrevs, kejsarstaden, plat­sen för moraliskt förfall och ofta blodig för­föl­jelse av de kristna. ”Babylon” blir en sym­­­bol för ond­skans mys­terium, ”ett tillhåll för demoner, ett näste för alla ore­na an­dar”. Det är