Gränslöshetens lockelse

Gränslöshetens lockelse – om behovet av goda gränser. Inledning Det finns sedan länge en lockelse att överskrida gränser. Gränsen uppfattas som något negativt, som helst inte borde finnas. Gränser åtskiljer och står i vägen. Det gränslösa lockar och fascinerar. Idea­let tycks vara att upphäva eller eli­minera alla gränser. Ett exempel är utopin om det klasslösa

Vägen till förlåtelse

Vägen till förlåtelse Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 19/1 2010. ”Förlåtelsen bryter orsakskedjan genom att den som ’förlåter’ – av kärlek – tar på sig an­svaret för följderna av vad du gjort. Den innebär därför alltid offer. Priset för din egen befrielse genom en annans offer är att du själv är villig att på

Maria – förebild, hjälpare och moder

Maria – förebild, hjälpare och moder Föredrag i Eljaröds kyrka 10 maj 2009. Inledning Så länge det har funnits kristen tro i dessa trakter har Maria varit med. Hon kom med sin son. De äldsta vittnesbörden, inte minst runstenarna, bekräftar detta. Varhelst Kristus förkunnades och togs emot, har Maria funnits med. I kyrkobyggnaden såg folket

Spelar helgonen någon roll?

Spelar helgon någon roll? Föredrag vid S:t Olofsymposium i S:t Olof 31 juli 2013 broder Ingmar Svanteson OSB Inledning Ingen behöver tveka om att helgon spelar en viktig roll i den katolska kyrkans liv. Frågan vilken roll de spelar i de kyrkor som utgick ur reformationen är inte lika lätt att besvara. När evan­ge­lis­ka kyrko-

Kan man lära sig att be?

Kan man lära sig att be? – Tre lärarinnor i bönens konst Föredrag vid Etikforum på S:ta Elisabets Folkhögskola Göteborg 28 april 2010 Inledning Det finns, mig veterligen, ingen kultur och heller inget folk i historien där inte bön har förekommit. Det finns knappast någon människa som inte någon gång har bett till Gud. Bön

Vägen till förlåtelse

Vägen till förlåtelse Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 19/1 2010. ”Förlåtelsen bryter orsakskedjan genom att den som ’förlåter’ – av kärlek – tar på sig an­svaret för följderna av vad du gjort. Den innebär därför alltid offer. Priset för din egen befrielse genom en annans offer är att du själv är villig att på

Trofasthet

TROFASTHET Människan i det utgående andra årtusendet utsätts för ständigt nya intryck och lockas att starta ständigt nya projekt. Visserligen är det inte något helt nytt. Redan aposteln Paulus konstaterar i Athén att man där ägnade ”all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen”[1]. Vår tid ger

25 år som katolsk präst

25 år som katolsk präst Mariavalls vänners årsmöte 20.3.2010 Inledning Det hade funnits goda skäl att hövligt tacka nej till inbjudan att tala över detta ämne. Att tala om sin egen historia kan leda rejält fel, inte minst om prästen är munk. Dessutom är den enskilde katolske prästen egentligen ointressant, betydligt ointressantare än den ”pastor

Kan man lära sig att be?

Kan man lära sig att be? – Tre lärarinnor i bönens konst Föredrag vid Etikforum på S:ta Elisabets Folkhögskola Göteborg 28 april 2010 Inledning Det finns, mig veterligen, ingen kultur och heller inget folk i historien där inte bön har förekommit. Det finns knappast någon människa som inte någon gång har bett till Gud. Bön