Att träda in i Herrens tempel

kommentar till den Första eukaristiska bönen (Den romerska kánon) Den Första eukaristiska bönen i vår nuvarande mässbok har varit den västliga och latinska katolska kyrkans eukaristiska bön i minst femton hundra år. Den växte fram under 300-talet och fick en mera definitiv form omkring år 600. Den eukaristi som firades med denna bön har varit

Heliga kläder – finns det?

Heliga kläder — finns det? Inledningsord vid utställningen HELIGA KLÄDER i Klostermuseet i Ystad 28 april 2004 Finns det heliga kläder? Är vissa kläder heligare än andra? Att vissa kläder är vackrare än andra vågar man nog säga, men heligare? Än en gång har detta museum ställt en fråga som, om vi tänker efter, inte

Discretio

DISCRETIO om förmågan att handla med omdöme och måtta Reträttföredrag Mariavall 1994 Ingmar Svanteson OSB   Bön Vi ber dig, Herre, föröka i oss förmågan att förstå vad som är rätt och att handla därefter, så att vi, som inte kan leva utan dig, får nåden att leva efter din vilja. (koll.bön torsd.1 fasteveckan, bearb.)

Vad är liturgi?

Vad är liturgi? inspelat för Katolsk Horisont juli 2016 Inledning På svenska är ordet liturgi inte särskilt bekant. Även om det håller på att ändras. Det svenska ordet för liturgi är gudstjänst. Vilka associationer får vi när hör ordet gudstjänst? För en äldre generation svenskar går nog tankarna i första hand till predikan. under långa

Den eukaristiska bönen

Den eukaristiska bönen   För en tid sedan fick jag frågan: Hur skall man göra för att bäst delta i eukaristin? för att aktivt deltaga? – Jag vill försöka svara så här enkelt: Genom att bedja. Vi gör naturligtvis mycket när vi firar eukaristi, vi bär fram bröd och vin, sjunger, lyssnar, bryter brödet, ger