Kortpredikan

– Upp 4:1-11 Ps 150 Luk 19:11-28 –

Lukas berättelse om de tio punden skiljer sig från vad Matteus berättar, det vi hörde i söndags. Hos Lukas är man nära Jerusalem och stämningen är upp­het­­tad. Otåliga anhängare vill att Guds rike skulle komma ”redan nu”.

Liknelsens man ”av hög börd”, som reste bort för att få kungavärdighet, kan rymma en antydan om Herodes den Stores son Archelaos, som år 4 f.Kr. reste till Rom för att av kejsaren få makten över Judéen. Men liknelsens egentliga bud­skap är riktat till dem som fått uppdraget att förvalta Guds rikes hemlig­heter, både herdar och troende.

Fokus ligger på den dåliga tjänare som av rädsla vägrar att förvalta sitt pund. Han håller sin herre på avstånd. ”Herre, här har du ditt pund… för jag var rädd för dig”. Han gör inte ens ett försök att förvalta det han fått.

Andligt sett för­blir han slav under sin själviska rädsla. Han är långt ifrån både trons för­trös­tan och ännu längre från den kärlek som växer när den praktise­ras. Han blir en bild för den som medvetet avvisar och förnekar Kristus som tillvarons Her­re och Ko­nung.

Den hisnande kontrasten hör vi i första läsningen. Johannes kommer i hän­ryck­ning och ser himlen öppen. ”Han som satt på tronen”, Johannes vågar inte ens nämna hans namn, är omgiven av de tjugofyra äldste – det är den tillbedjande kyrkan i sin fullhet. De fyra varelserna från Hesekiels profetia, som blev symboler för våra evangelister, säger utan att vila: ”Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren.”

Då faller de tjugofyra äldste, hela den tillbedjande kyrkan, ner inför honom som sitter på tronen och säger det man sade till kejsaren, men som här sägs till den sanne Konungen: ”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot här­ligheten och äran och makten”. I morgondagens fortsättning skall vi höra om Lammet som har friköpt människor av alla stammar och språk för att instäm­ma i denna tillbedjan.

Kyrkan förvaltar sina pund när hon instämmer i denna tillbedjan och firar den heliga eukaristin. – ”Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. Amen.”