Kortpredikan

– 1 Kor 9:16-19, 22b-27 Ps 84:3-6,12 Luk 6:39-42 –

Paulus hade uppdraget att förkunna evangeliet. Men vi påverkar varandra även utan apostoliskt uppdrag, antingen vi vill det eller inte.

Tomas Merton fick höra det redan när han första gången träffade sin abbot. Han fick vet att han skulle påverka gemenskapen – till det säm­re eller till det bättre.

Självutnämnda vägledare är blinda, eftersom de inte känner sig själva. En blind kan inte leda en blind.

En obönhörlig lag är att först ta bort bjälken ur det egna ögat. Den som gör det får förtroendet att pilla bort flisan i den andres.

Paulus har dessutom gjort sig till ”allas slav”, han har varit ”allt för alla” för att ”vinna så många som möj­ligt”. 

Det är den goda och välsignade anpassningen.

Det betyder inte anpassning till det medelmåttiga. Han är sam­ti­digt löparen som tävlar för att vinna.

Dessutom går han hårt åt sin kropp. Moder Teresa säger att man måste älska tills det gör ont.

Tvånget att sprida evangeliet förvandlas till ett privilegium.

Friheten för den som själv är vägledd och befriad.