Kortpredikan – Det Heliga Korsets upphöjelse –

– Fil 2:6-11 Ps 78:1-2,34-38  Joh 3:13-17 – Vi firar invigningen av detta Jesu Moder Marias kloster. Året var 1991. Mässan firades i klostergården – i strålande sol (kyrkan var än­nu inte byggd). Klostrets inre gård har ofta setts som en bild för paradisets trädgård med livets träd i centrum. Detta träd är i sin

24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

2 Mos 32:7-11,13-14 Ps 51:3-4,12-13,17,19 1 Tim 1:12-17 Luk 15 Omvändelsens hemliga drivkraft Vi har hört ett helt kapitel i Nya testamentet. Lukas femtonde kapitel med några av Jesu mest kända lik­nel­ser. De är så kända att det är lätt att redan tro sig veta vad de handlar om. Vi får höra att det handlar

Kortpredikan

– 1 Kor 10:14-22 Ps 116:12-13,17-18 Luk 6:43-49 – Aposteln varnar för avgudadyrkan. Sådant kan tyckas harmlöst eftersom vi ändå inte tror på avgudar. Men den är inte ofar­­lig och ny­hed­nisk vidskepelse växer bra i en sekulär kul­tur. Avguderi kan jämföras med onda tankar i hjärtat. Onda och goda tan­kar är som eld och vatten. Ger

Kortpredikan Jungfru Marias födelse

– Mik 5:2-4 Ps 13:6 Matt 1:1-16, 18-23 – Gud utvalde en mor för att bli människa och rädda oss.  I henne skapade han ett tempel för sig själv. Kyrkan kan inte glömma Marias födelsedag. Det vore ju att glöm­ma vår mors dag. Den svenska al­manackan har bevarat ett av hennes namn för denna dag,

Kortpredikan

– 1 Kor 7:25-31 Ps 45: 11-12,14-17 Luk 6:20-26 – Paulus talar om att leva ”i världen som om vi inte levde av den”. Hans ord doftar frihet. Ett oberoende av de makter som styr den här världen och lätt får makt också över de troen­de. Samma frihet hör vi i Charles de Fou­caulds bön: ”Vad

Kortpredikan

– 1 Kor 6:1-11 Ps 149:6a,9b Luk 6:12-19 – Paulus förväntar sig mycket av de kristna, men han har tunga skäl. De har ”hel­­gats och gjorts rätt­färdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom Guds Ande”. Men i Korinth har man dragit sina vardagliga tvis­ter inför världslig domstol. ”Ni bor­de skämmas!” säger en upprörd apostel. Är

23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Vish 9:13-18 Ps 90:3-6,12-14,17 Filem v.9b-10,12-17  Luk 14:25-33 Den kärva vägen till frihet och glädje Det pågår valrörelse och de politiska partierna lägger ner stor mö­da och enorma penning­summor för att göra sitt budskap att­rak­tivt och loc­kande. ’Ge oss din röst, så får du mer i plånboken, ditt liv blir tryg­gare, förmånligare och bättre.’ Jesus

Kortpredikan

– 1 Kor 3:18-23  Ps 24:1-4b,5-6 Luk 5:1-11 – Både Lukas och Paulus använder kontrastverkan som pedago­giskt hjälpmedel. För att vi skall se. Lukas kontrasterar den magra fångsten med den överväldigande. När apostlarna på Jesu befallning ror ut på djupet och lägger ut näten får de mer än två båtar fulla. Trons lydnad bär frukt.