Jul- och Nyårshäsning 2004-2005

Jul- och Nyårshälsning 2004-2005 från DEN HELIGE BENEDIKTS HUS Pax! Kära Vänner, När vi människor ser tillbaka på ett förgånget år, då märker vi snart att året innehållit två olika slags händelser. Det ena är sådana som återkommer år efter år. Det andra är sådana som särskilt präglat just detta år. Något liknande gäller som

Kristus – framtidens Herre

Kristus – framtidens Herre Predikoföredrag vid Ekumenisk konferens 21-10-2012 Östermalmskyrkan Kristianstad Br. Ingmar Svanteson Det är inte svårt att finna stöd i bibel och den kristna traditionen för dagens tema, ”Kristus – framtidens Herre”. Det första ord som kommer för mig är ur bibelns sista bok: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han

Fattigdom, kyskhet, lydnad

Fattigdom, kyskhet, lydnad.   Inledningsord vid utställning i Ystads klostermuseum 28/9 2003 Är det inte anmärkningsvärt att ett modernt museum i Sverige år 2003 arrangerar en utställning med temat ”Fattigdom, kyskhet, lydnad”? De tre orden hör ju knappast till vår tids dominerande ideal. Fattigdomen tror vi oss ha utrotat, kyskhet – nästintill föraktad, och lydnad

Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle

Att umgås med sina tankar

Att umgås med sina tankar – behöver tankarna frälsas? kan de helgas?   Inledning Människan kan inte låta bli att tänka. Tänkande är inte förbehållet filosofer av facket. Alla människor tänker. Vi kan tänka fel. Vi kan fastna i vårt tänkande, men vi kan inte stänga av det. Försöker vi, så är det ju det

Ämbete och tjänst

Ämbete och tjänst – ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 24/1 2013. Den som idag talar om ämbete får räkna med att bli ifrågasatt. Misstänkt för att vara ute efter makt, och för att göra åtskillnad mellan olika troende, ämbetsbärare och lekmän. Inte minst är Katolska Kyrkan misstänkt, eftersom hon står för de mest kända maktmissbruken genom

Enhetens mysterium – Vad är egentligen enhet?

ENHETENS MYSTERIUM Vad är egentligen enhet? Föredrag under Böneveckan för Kristen Enhet Hässleholm 16-18/1 2004   Inledning – Begreppet enhet När vi hör ordet enhet eller ordet en går associationerna i första hand till sociologin eller till matematiken. (Möjligen också till administration och organisation – det finns militära enheter och allmänna enheten t.ex. på Länsstyrelsen.)

Gränslöshetens lockelse

Gränslöshetens lockelse – om behovet av goda gränser. Inledning Det finns sedan länge en lockelse att överskrida gränser. Gränsen uppfattas som något negativt, som helst inte borde finnas. Gränser åtskiljer och står i vägen. Det gränslösa lockar och fascinerar. Idea­let tycks vara att upphäva eller eli­minera alla gränser. Ett exempel är utopin om det klasslösa

Fattigdom, kyskhet, lydnad

Fattigdom, kyskhet, lydnad.   Inledningsord vid utställning i Ystads klostermuseum 28/9 2003 Är det inte anmärkningsvärt att ett modernt museum i Sverige år 2003 arrangerar en utställning med temat ”Fattigdom, kyskhet, lydnad”? De tre orden hör ju knappast till vår tids dominerande ideal. Fattigdomen tror vi oss ha utrotat, kyskhet – nästintill föraktad, och lydnad

Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle