Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle

Maria – förebild, hjälpare och moder

Maria – förebild, hjälpare och moder Föredrag i Eljaröds kyrka 10 maj 2009. Inledning Så länge det har funnits kristen tro i dessa trakter har Maria varit med. Hon kom med sin son. De äldsta vittnesbörden, inte minst runstenarna, bekräftar detta. Varhelst Kristus förkunnades och togs emot, har Maria funnits med. I kyrkobyggnaden såg folket

Spelar helgonen någon roll?

Spelar helgon någon roll? Föredrag vid S:t Olofsymposium i S:t Olof 31 juli 2013 broder Ingmar Svanteson OSB Inledning Ingen behöver tveka om att helgon spelar en viktig roll i den katolska kyrkans liv. Frågan vilken roll de spelar i de kyrkor som utgick ur reformationen är inte lika lätt att besvara. När evan­ge­lis­ka kyrko-

Enhetens mysterium – Vad är egentligen enhet?

ENHETENS MYSTERIUM Vad är egentligen enhet? Föredrag under Böneveckan för Kristen Enhet Hässleholm 16-18/1 2004   Inledning – Begreppet enhet När vi hör ordet enhet eller ordet en går associationerna i första hand till sociologin eller till matematiken. (Möjligen också till administration och organisation – det finns militära enheter och allmänna enheten t.ex. på Länsstyrelsen.)

Gränslöshetens lockelse

Gränslöshetens lockelse – om behovet av goda gränser. Inledning Det finns sedan länge en lockelse att överskrida gränser. Gränsen uppfattas som något negativt, som helst inte borde finnas. Gränser åtskiljer och står i vägen. Det gränslösa lockar och fascinerar. Idea­let tycks vara att upphäva eller eli­minera alla gränser. Ett exempel är utopin om det klasslösa

Vägen till förlåtelse

Vägen till förlåtelse Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 19/1 2010. ”Förlåtelsen bryter orsakskedjan genom att den som ’förlåter’ – av kärlek – tar på sig an­svaret för följderna av vad du gjort. Den innebär därför alltid offer. Priset för din egen befrielse genom en annans offer är att du själv är villig att på

Maria – förebild, hjälpare och moder

Maria – förebild, hjälpare och moder Föredrag i Eljaröds kyrka 10 maj 2009. Inledning Så länge det har funnits kristen tro i dessa trakter har Maria varit med. Hon kom med sin son. De äldsta vittnesbörden, inte minst runstenarna, bekräftar detta. Varhelst Kristus förkunnades och togs emot, har Maria funnits med. I kyrkobyggnaden såg folket

Spelar helgonen någon roll?

Spelar helgon någon roll? Föredrag vid S:t Olofsymposium i S:t Olof 31 juli 2013 broder Ingmar Svanteson OSB Inledning Ingen behöver tveka om att helgon spelar en viktig roll i den katolska kyrkans liv. Frågan vilken roll de spelar i de kyrkor som utgick ur reformationen är inte lika lätt att besvara. När evan­ge­lis­ka kyrko-

Kan man lära sig att be?

Kan man lära sig att be? – Tre lärarinnor i bönens konst Föredrag vid Etikforum på S:ta Elisabets Folkhögskola Göteborg 28 april 2010 Inledning Det finns, mig veterligen, ingen kultur och heller inget folk i historien där inte bön har förekommit. Det finns knappast någon människa som inte någon gång har bett till Gud. Bön

Vägen till förlåtelse

Vägen till förlåtelse Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 19/1 2010. ”Förlåtelsen bryter orsakskedjan genom att den som ’förlåter’ – av kärlek – tar på sig an­svaret för följderna av vad du gjort. Den innebär därför alltid offer. Priset för din egen befrielse genom en annans offer är att du själv är villig att på