Föredrag/predikan ekumenisk konferens, Östermalmskyrkan Kristianstad 2011-10-14

Föredrag/predikan vid Ekumenisk Konferens Östermalmskyrkan Kristianstad 14.10.2011 Hjärtats renhet – det finns något lockande i själva uttrycket. Intuitivt anar de flesta att ett rent hjärta är något gott, något att längta efter. Utan så många förklaringar förstår människan att ett rent hjärta är något att sträva efter. Någon reserverar sig kanske för risken att bli

Ringen har slutit sig – från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005

Ringen har slutit sig från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005. Klosterplatsen i Ö.Tommarp 11 sept. 2005 vid 850årsjubileet av Tumathorps Premonstratenskloster ”Ringen har slutit sig”  orden är inte mina utan Curt Wallins. Med hörbar glädje använde han detta uttryck när klostret i Mariavall invigdes år 1991. Bland de många talare som gratulerade systrarna till det

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare. Vid Riksfest (Sveriges Kyrkosångsförbund) i Kristianstad 19 maj 2012 br. Ingmar Svanteson OSB Varför sjunger vi? Jag ställde den frågan till en av systrarna i Mariavalls kloster och svaret kom spontant och utan tvekan: ”För att vi älskar”. Systern får stöd hos kyrkofadern Augustinus: ”Sång är något

Gudsbilder och Den Heliga Treenigheten

Gudsbilder och Den Heliga Treenigheten – föredrag i Vitaby Kyrka 18/3 2012 Alla troende, egentligen alla människor, har någon slags föreställning om Gud, även om den ofta är oklar, dunkel, tanken om ett ”högsta väsen”, eller mest omedveten. Denna föreställning får konsekvenser inte bara för hur de ser på tillvaron och sin plats i den,

Jul- och Nyårshäsning 2004-2005

Jul- och Nyårshälsning 2004-2005 från DEN HELIGE BENEDIKTS HUS Pax! Kära Vänner, När vi människor ser tillbaka på ett förgånget år, då märker vi snart att året innehållit två olika slags händelser. Det ena är sådana som återkommer år efter år. Det andra är sådana som särskilt präglat just detta år. Något liknande gäller som

Kristus – framtidens Herre

Kristus – framtidens Herre Predikoföredrag vid Ekumenisk konferens 21-10-2012 Östermalmskyrkan Kristianstad Br. Ingmar Svanteson Det är inte svårt att finna stöd i bibel och den kristna traditionen för dagens tema, ”Kristus – framtidens Herre”. Det första ord som kommer för mig är ur bibelns sista bok: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han

Ringen har slutit sig – från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005

Ringen har slutit sig från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005. Klosterplatsen i Ö.Tommarp 11 sept. 2005 vid 850årsjubileet av Tumathorps Premonstratenskloster ”Ringen har slutit sig”  orden är inte mina utan Curt Wallins. Med hörbar glädje använde han detta uttryck när klostret i Mariavall invigdes år 1991. Bland de många talare som gratulerade systrarna till det

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare. Vid Riksfest (Sveriges Kyrkosångsförbund) i Kristianstad 19 maj 2012 br. Ingmar Svanteson OSB Varför sjunger vi? Jag ställde den frågan till en av systrarna i Mariavalls kloster och svaret kom spontant och utan tvekan: ”För att vi älskar”. Systern får stöd hos kyrkofadern Augustinus: ”Sång är något

Att umgås med sina tankar

Att umgås med sina tankar – behöver tankarna frälsas? kan de helgas?   Inledning Människan kan inte låta bli att tänka. Tänkande är inte förbehållet filosofer av facket. Alla människor tänker. Vi kan tänka fel. Vi kan fastna i vårt tänkande, men vi kan inte stänga av det. Försöker vi, så är det ju det