Kortpredikan S. Botvid, martyr

– Jer 18:1-6 Ps 146:2-6 Matt 13:47-53 –

Profeten gör studiebesök hos kruk­­maka­ren.

Profeten ser hur krukmakaren bearbetar leran på drejskivan. När det misslyc­kas börjar han om igen. Han gör ett nytt kärl, så som han vill ha det.

”Som leran är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus.”

Leran är inte helt passiv. Krukmakaren behöver lerans ”samarbe­te”. Människan måste låta sig formas.

Det sker när hon inser olydnadens och egenviljans bedrägliga och motspänstiga roll.

Hon börjar lyssna sig fram. Hon lämnar de egna och de många ordens frestelse.

I stället blir hon ”himmelrikets lärjunge” och liknar den välbärgade man­nen i liknelsen, som hämtar fram nytt och gammalt ur Guds ords outsinliga förråd.

När hon fallit i synd, avvisar hon misströstan och klen­mod och lå­ter Guds barmhärtiga tålamod göra ett nytt kärl, så som han vill ha det.

”Som leran är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand.”