Kortpredikan S. Botvid, martyr

 

– 2 Mos 34:29-35 Ps 99:5-7,9 Matt 13:44-46 –

Mose ansikte blev strålande när han talade med Gud. Guds här­lig­het avspeglas i hans ansikte. Det är inte svårt att förstå. 

Men varför hängde han en slöja för sitt ansikte när han slutat sitt tal till folket?

Paulus förklarar det: ”Han dolde sitt ansikte för att israeliter­na in­te skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut”. (2 Kor 3:13)

Det är den härligheten Jesus talar om i liknelserna om skatten i åkern och den dyrbara pärlan.

Trots den starka strålglansen – den fick israeliterna att dra sig till­baka i förskräckelse – var den ändå ingenting i jämförelse med den som skulle komma med det nya förbundet. ”Om det som för­svinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består”.

Samma härlighet skymtar fram i den helige Botvids martyrium.

Aposteln skriver: ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Her­rens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)  

Tron ser denna härlighet i den heliga eukaristin.

De som skymtat den härligheten säljer allt de äger för att få del av den.