Kortpredikan

 

– Ef 3:2-12 Jes 12:2-3,4b-6 (Resp.psalm) Luk 12:39-48 –

Aposteln mediterar över ”Den outgrundliga rikedom som finns i Kristus.”

Redan i inledningen till brevet har han sagt det: ”Allt är samman­fattat i Kristus, allt i himlen och på jorden”.

Denna rikedom, ”hemlighe­ten med Kris­tus”, har varit fördold i ti­digare släktled, men har nu uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.

Paulus är själv ”den obetydligaste av alla heliga”, men har fått nå­­den att ge hedningarna del av ”den outgrundliga rikedom som finns i Kris­­tus”.

Kyrkans ansvar är enormt. Hon ”vet vad hennes herre vill”. Hon är ”förvaltaren som av sin herre är satt att ha hand om tjäns­tefol­ket och dela ut maten åt dem i rätt tid.” – ”Den som har anför­trotts mycket skall få svara för desto mera”.

Uppdraget fullbordas genom att kyrkan ”öser vatten med fröjd ur fräls­ning­­ens källor”. Hon gör det genom att läsa och förmedla Guds ord och genom att fira eukaristi.

För att kunna ”ropa ut hans gärningar bland folken, förkunna att hans namn är högt”.

Ja, uppdraget är ännu större. Inte ens änglarna kände inkarna­tio­nens hemlighet. Ännu mindre den härlighet som är beredd för männi­skan, att hon skall bli delaktig av gudomlig natur.

Enligt aposteln är det Kyr­kan som uppenbarar hemligheten ock­så för ”härskar­na och mak­terna i himlarymderna”.

När Kyrkan firar den heliga eukaristin förundras också änglarna.