Kortpredikan

– 1 Sam 1:9-20 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps) Mark 1:14-20 – I sin nöd utgjuter Hanna sin själ för Herren och ber om en son. Men hon gör också något me­ra. Hon lovar att ge sonen tillbaka till Herren för hela hans liv. Prästen Eli går i god för att Herren skall bönhöra henne. ”Gå

Kortpredikan S Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

  – 1 Sam 9:1-4,17-19;10:1 Ps 116:12-19 Mark 2:13-17 – Samuelsböckerna, som vi under vardagsmässorna skall följa styvt tre veckor, berättar hur de tolv stammarna förenas till ett rike under Da­vid som kung. Samuel själv spelar en viktig roll. Hans födelse sker genom ett gudom­ligt in­gripande. Hans mor Hanna plågades svårt av sin barnlös­het. Hennes

Söndagen efter Trettondedagen HERRENS DOP

Jes 42:1-4,6-7 Ps 1-4,9c,10b  Apg 10:34-38   Matt 3:13-17 Den viktigaste dagen ”Glad jag städse (=alltid) vill bekänna, jag är döpt i Jesu namn.” Så sjöng man i en psalm. Kan vi instämma i den? Är jag glad för att jag är döpt? Är dopdagen viktig? Den korta dop­cere­monin kan tyckas bara som en yttre ritual.

Kortpredikan

– 1 Joh 5:5-13 Ps 147:12-15,19-20 Luk 5:12-16 – ”Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?” Hela veckan efter Epifania har vi hört om tydliga teck­en på denna tro: bröd­un­der, förkunnelse i synagogan, botande av sjuka, seger över vind och vågor, idag över spet­­älska. Herrens härlighet breder ut sig över

Kortpredikan S. Gregorios av Nyssa, biskop

– 1 Joh 4:19-5:4 Ps 72:2,14-15bc,17 Luk 4:14-22a – De som hörde Jesus tala i Nasarets synagoga häpnade över de ”ljuvliga” ord som utgick ur hans mun. De inte bara lyssnade med sitt förstånd. De kände sötman i Jesu ord. I det ögon­blic­ket var de mys­tiker. Gregorios av Nyssa (d. 405 och broder till Basileios

Kortpredikan

– 1 Joh 4:11-18 Ps 72:2,10-13 Mark 6:45-52 – ”Han steg i båten till dem, och vinden lade sig,” En ögonblicksbild både för människans utsatta villkor och för tron. Människans liv är utsatt för verkliga stormar. Tron vittnar om att Jesus är starkare. Tron gör som lärjungarna i båten. De hör hans ord: ”Lugn, det är

Kortpredikan

– 1 Joh 4:7-10 Ps 72:1-4b,7-8 Mark 6:34-44 – ”Gud är kärlek.” Också för de fördömda. En bysantinsk ikon visar Kris­tus på sin tron. Han utstrålar sin kär­leks ljus. De välsignade ser mot detta ljus och strålar själva av samma ljus. De fördömda står med ryggen mot ljuset. De avvisar ljuset och be­fin­ner sig där­med i

Kortpredikan

– 1 Joh 3:22-4:6 Ps 2:7-8,10-11 Matt 4:12-17, 23-25 – ”Pröva andarna, om de kommer från Gud.” Till denna uppmaning fogar Johannes två kriterier efter vilka pröv­­ning­en skall ske. 1. Tron på inkarnationen, att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Den, däremot, som ”förnekar Jesus är inte från Gud”. 2. Att de lever i kärleken,

Trettondedag jul – EPIFANIA

Jes 60:1-6 Ps 72: 2,7-8,10-13 Ef 3:2-3a,5-6  Matt 2:1-12 Lydnad och ledning Gud leder på ett förunderligt sätt de vise männen fram till sin Son. Denna Guds ledning målas för våra ögon för att också vägleda oss. De vise männen, eller stjärntydarna som Bibel 2000 kallar dem, var för­modligen både astronomer och astrologer. De både

ANDRA SÖNDAGEN EFTER JUL

Syr 24:1-2,8-12 Ps 147:12-15,19-20 Ef 1:3-6,15-18  Joh 1:1-1 Alltings början och fullbordan Vi har en Frälsare – det har varit det återkommande budskapet detta julfirande. Lukas be­rät­tade om änglarnas budskap för herdarna, och att dessa fann barnet i krubban. Johan­ne­s använder i sin prolog andra bilder och ett annat språk. ”Ordet blev människa” – så