Kortpredikan Jesu Hjärtas dag

– 5 Mos 7:6-11 Ps 103:1-4,6-8,10 1 Joh 4:7-16  Matt 11:25-30 – Guds kärlek har sin rot i hans vilja. Han älskar genom att han ”vill” människorna och deras bästa. Men det kan i våra öron låta distanserat och kyligt. Jesus älskade människorna genom sina ord och hand­lingar. Men gång på gång hör vi att

Kortpredikan

– Syr 48:1-4  Ps 97:1-7 Matt 6:7-15 – Elia var den glödande profeten. Hans ord flammade som en fack­la, dömande, luttrande och renande. Vad skulle han säga idag? Men han fick lära sig att Gud också bod­de i den ”sak­ta susning­en”. Den vise Syrak säger att Elia skall ”mildra vreden in­nan den blossar upp och

Kortpredikan

– 2 Kung 2:1,6-14 Ps 31:20,21,24 Matt 6:1-6,16-18 – Profeten Elia tas upp i himlen inför sin efterföljare Eli­shas ö­gon. Men dessförinnan ger han honom ett gene­röst er­bju­­dan­de: ”Be mig om vad jag skall göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.” Elisha ber frimodigt om ”en dubbel arvslott av hans an­de”. Det var enligt

Kortpredikan

– 1 Kung 21:17-29  Ps 51:3-6a,11-16 Matt 5:43-48 – Kung Ahab och drottning Isébel har låtit stena Nabot. Profeten letar upp Ahab och förkunnar Guds fruktansvärda dom. Ahab säger: ”Har du slutligen fun­nit mig, du min fiende?” Vi kan känna igen det i samvetet som ingen kan fly ifrån. Men Ahab måste ha lyssnat. Han

Kortpredikan

– 1 Kung 21:1-16 Ps 5:2-3,5-7 Matt 5:38-42 – Berättelsen om Nabots vingård är obehaglig. Ahabs barnsliga reaktion. Isébels totala samvetslöshet. De an­sva­riga i Nabots stad, som arrangerar en skenrättegång. Vittnena som låter sig köpas. Vi tar avstånd och förfasar oss. Men reagerar också med obe­hag. Hur skulle vi handla i en liknande situation? Den

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

5 Mos 8:2-3, 14b-16a Ps 147:12-15,19-20 1 Kor 10:16-17  Joh 6:51-58 Verklig föda och verklig dryck Coronaepidemin tvingar oss att tänka efter. Inte bara vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda oss och de mest utsatta. Många önskar att det snart kan återgå till det normala igen. Men vad är det normala? Det är

Kortpredikan S. Eskil, biskop och martyr

1 Kung 19:9a,11-16 Ps 27:7-9,13-14 Matt 5:27-32 Den helige Eskil hade först framgång genom sin predikan i Sörmland – under 1000-talet. Kungen antog den kristna tron. Men hans efterträdare ville återinföra de hedniska offren. Eskil försvarade tron och stenades till döds av de rasande hedningarna. Han blev Sörmlands apostel och gav namn åt staden Eskilstuna.

Kortpredikan S. Barnabas, apostel

– Apg 21b-26; 13:1-3 Ps 98:1-6 Matt 10:7-13 – ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva.” Det finns en befriande enkelhet och lätthet över Jesu utsändning, samtidigt som den för­medlar kraft och en rad gåvor. Barnabas hörde sannolikt till dem som hörde och fick detta uppdrag. Han var betrodd i Jerusalem och sändes att

Kortpredikan

– 1 Kung 18:20-39  Ps 16:1-2a,4-5,8,11 Matt 5:17-19 – Den ensamme Elia gör upp med de 450 av­fall­na pro­fe­ter­na, de som gått i tjänst hos Baal. Den yttre dramatiken är tydligt ”övertydlig”. Den uppmärksamme läsaren förstår att det handlar om något mera än häftig och im­po­neran­de makt. Det förblindade folket får hjälp genom en dr­a­matisk