Kortpredikan

– Upp 10:8-11 Ps 119:14,24,72,103,111,131 Luk 19:45-48 – Boken med de sju sigillen koncentreras till ”en liten bokrulle”. Jo­hannes får uppmaning att äta upp den. Bokrullen är ”söt som ho­nung” i hans mun, men svider i hans mage.  Profeterna Jeremia och Hesekiel hade fått en lik­nan­de uppma­ning före honom. Guds ord måste ta vägen genom förkunnarens

Kortpredikan S. Mechthild, jungfru

– Upp 5:1-10 Ps 149:1-6a,9b Luk 19:41-44 – Johannes gråter ”häftigt över att det inte finns någon som är vär­dig att öppna boken och se i den”. Boken om män­ni­skans och till­varons histo­ria är förseglad med sju sigill. Han ser ingen som kan tyda den, ingen som kan svara på frå­gan om vad som är

Kortpredikan

– Upp 4:1-11 Ps 150 Luk 19:11-28 – Lukas berättelse om de tio punden skiljer sig från vad Matteus berättar, det vi hörde i söndags. Hos Lukas är man nära Jerusalem och stämningen är upp­het­­tad. Otåliga anhängare vill att Guds rike skulle komma ”redan nu”. Liknelsens man ”av hög börd”, som reste bort för att

Kortpredikan S. Gertrud av Helfta, jungfru

– Upp 1:1-4;2:1-5a Ps 1:1-4,6  Luk 18:35-43 – ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Det är den blindes bön, när Jesus frågar vad han skall göra för ho­nom. Johannes Uppenbarelse, bibelns sista bok, som vi skall följa un­der kyrkoårets två sista veckor, är en tröstebok i en tid fylld av för­föl­jelse och nöd.

33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 Ps 128 1 Thess 5:1-6  Matt 25:14-30 Att ta sin glädje i besittning Det är lätt att missförstå liknelsen om de tio talenterna/punden. Och missförståndet kan bli stort. Vi hör om en man som fördelar sina ekonomiska tillgångar bland sina tjänare och re­ser bort. De som fått fem respektive två talenter

Kortpredikan Vårfrumässa

– 3 Joh v. 5-8 Ps 112:1-6 Luk 18:1-8 – En änka besegrar en orättfärdig domare genom envishet.  ”Hon pinar livet ur mig genom sitt springande.” Je­­sus ger oss liknelsen för att lära oss att ”alltid be och inte ge upp”. Det är åtminstone okonventionellt. Jämförelsen leder till en retorisk fråga: ”skulle då inte Gud låta

Kortpredikan

– 2 Joh v. 5-8 Ps 119:1-2,10-11,17-18 Luk 17:26-37 – Budskapet i andra Johannesbrevet är detsamma som i det första. Bedragarna är de som förnekar att Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Dessa, sannolikt en gnostisk rörelse, tänkte sig att han bara framstod som människa, men inte var det fullt ut. Bakom dem står ”bedragaren”, som

Kortpredikan S. Martin av Tours

– Jes 61:1-3a Ps 89:2-5,21-22,25,27 Matt 25:31-40 – Det finns en smittande glädje i bilden av Mar­tin av Tours. Det är samma färg och ton som i Jesajas profetia om Herrens tjänare: glädje för de ödmjuka, läkedom för de förkrossade, frihet för de fångna, befrielse för de bundna, tröst för de sörjande och bedrö­vade. Det skymtar

Kortpredikan S. Leo den store, påve och kyrkolärare

– Tit 2:1-8,11-14 Ps 37:3-4,18,23,27,29  Luk 17:7-10 – Leos den stores predik­ningar hör till kyrkans lev­ande minne. Det är hans röst som varje jul för­kunnar: ”Upp­täck din värdighet, o kristna människa!” Den frimodigheten står inte strid med den ödmjukhet som evangeliet förkunnar. Det är andra sidan av samma mynt. Leo bekräftade kyrkomötet i Kalcedon 451