Kortpredikan S. Franciskus av Assisi

– Jon 1:1-2:1,11 Jon 2:2-5,8  Luk 10:25-37 – Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den – som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige.  Hans liv förkunnar fattigdomens hemlighet, ingången till en skatt som övergår all jordisk rikedom. Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd,

27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

1 Mos 2:18-24 Ps 128  Heb 2:9-11  Mark 10:2-16 Äktenskapet – ett glädjens och enhetens tecken    I moderna almanackor kan man ibland finna korta visdomsord, avsedda för eftertanke. Så ock­så i ”Katolsk Kalender”. För denna vecka kan man läsa en vers hämtad från Andra Va­tikankonciliet: ”Föreningen mellan man och kvinna är den primära formen av

Kortpredikan 2/10 Skyddsänglarna  – 2 Mos 23:20-23a Ps 91:1-6,10-11 Matt 18:1-5,10 – Gud har skapat allt, både synligt och osyn­ligt, både materia och ande. När Gud frälser människan tar han hjälp både av materiella verk­tyg i sakra­menten, av människor och av andliga medhjälpare. Till de andli­ga hör skydds­äng­larna. Kyrkans tro säger att varje människa har en

Kortpredikan S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru

– Bar 1:15-22 Ps 79:1-5,8-9 Luk 10:13-16 – Det kan förvirra att höra dagens läsningar på denna, den heliga Te­resa av Je­susbarnets, dag. Hon vittnar om förtröstan och om kä­r­lekens lilla väg. Dagens läsningar vittnar om motsatsen, domen över vårt on­da sin­nelag och oviljan att höra. Baruk, profeten Jeremias tjänare, formulerar syndabe­kän­nel­sen på he­la folkets vägnar.

Kortpredikan S. Hieronymus, präst och kyrkolärare

– Neh 8:1-4a,5-6,7b-12 Ps 19:8-11 Luk 10:1-12 – Hieronymus var ett språk­geni och fick god utbildning. Han lärde sig älska de latinska klassikerna, men i en vision förstår han att det för honom blivit ett slags avguderi. Han gjorde sträng bot och levde en tid som eremit i Syrien där han också lärde sig hebreiska.

Kortpredikan

– Sak 8:20-23 Ps 87 Luk 9:51-56 – ”Vi har hört att Gud är med er.” Ett rykte har uppstått. Profeten Sakarja berättar om den attraktion som Jerusalem hade på hed­nafolk runt omkring Israel. ”Tio män av alla slags tungomål skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: Låt oss gå med er, ty

Kortpredikan S. Vincent de Paul, präst

– Sak 8:1-8 Ps 106:16-21,29,22-23 Luk 9:46-50 – ”Herrens ord kom till mig.” Så sade profeten. Ordet var inte bara levande, det gav hopp för dem som återvänt och skulle bygga upp det förstörda Jerusalem. I detta hopp ser han på Jerusalems gator både gamla män och kvin­nor, var och en med stav i han­den, för

26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

4 Mos 11:25-29 Ps 19:8,10,12-14 Jak 5:1-6 Mark 9:38-48 Den stora öppenheten och det stora allvaret Dagens evangelium rymmer ett stort allvar, men också en stor öppenhet. Det bör­jar i öp­penhet och fortsätter med allvar. Vi börjar med kyrkan, den öpp­na och allomfattan­de.     En av lärjungarna, Johannes, berättar för Jesus hur någon dri­ver ut

Kortpredikan – Vårfrumässa

 – Sak 2:1-5,10-11a Jer 31:10-12b,13 Luk 9:43b-45 – Profeterna Haggai och Sakarja verkade under åter­upp­byggna­den av templet efter folkets åter­komst från Babylon. Sakarja ser långt in i framtiden. Här ser han att staden en gång skall bli för stor för att kringgär­das av en mur. Däremot skall Herren själv vara en ”mur av eld omkring staden”.