Kortpredikan

– Apg 16:11-15 Ps 149:1-6a,9b Joh 15:26-16:4a – I början av Europas evangelisering möter vi i Filippi i Makedonien en frimodig och drif­tig kvinna, Lydia. Hon sålde purpurtyger och hörde till de gudfruk­tiga. När hon lyssnade på förkunnelsen ”öppnade Herren hennes hjär­ta så att hon tog till sig det som Paulus sade”. Det är ”Sanningens

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 10:25-26,34-35,44-48  1 Joh 4:7-10  Joh 15:9-17 Kärlek – glädje – vänskap Redan orden i evangeliet väcker något till liv i själen. Budet om att älska varandra tycks va­ra mera en gåva än ett krav. Samme Johannes säger i andra läsningen: ”Låt oss älska varandra, ty kärleken kom­mer från Gud.” Att älska varandra är som

Kortpredikan

– Apg 16:1-10 Ps 100:1b-3,5 Joh 15:18-21 – Evangeliet förs ständigt vidare, men väcker också ständigt mot­­stånd. Lukas berättar hur Anden ”hindrar” Paulus att förkunna i Asien. Genom en dröm kallas han däremot att passera en annan gräns: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss”. Paulus lyder ”genast”, som när Josef vak­nar upp ur drömmen.

Kortpredikan

– Apg 15:22-31 Ps 57:8-12 Joh 15:12-17 – Ett nytt rike har landat i historien. Mitt bland andra riken, folk och län­der. Ett rike som står under egna lagar och inte styrs av andra makter – den heliga Kyrkan. Redan i början ställdes hon inför en fråga som hotade att splittra hen­ne. ”Några” hade handlat

Kortpredikan

– Apg 15:7-21 Ps 96:1-3,10 Joh 5:9-11 – ”Bli kvar i min kärlek.” Bilden av vinträdet finns i bakgrunden även om den inte nämns. Gre­nen måste bli kvar i vinstocken för att bära kärlekens frukter. Lukas berättar om hur hedningarna skall ympas in i samma vinstock. Frå­­gan om de skulle om­skäras blev föremål för en

Kortpredikan

– Apg 15:1-6 Ps 122:1-5  Joh 15:1-8 – Mitt i den framväxande kyrkans dramatik växer också hen­nes he­liga ord­ningar fram.  I går hörde vi hur Paulus insatte präster i de församlingar han grundat. Lukas kallar dem ”äldste, presbyterer”. Det motsvarar vad vi kallar präster, insatta och vigda av apostlarnas efterföljare, biskoparna.  I dagens avsnitt hör

Kortpredikan

– Apg 14:19-28 Ps 145:10-13b,21 Joh 14;27-31a – I Lystra har Paulus botad en man som varit född lam. Folket upp­fattar honom och Barnabas som gudar. Men några judar kommer dit och stämningen svänger 180 gra­der. Nu stenar man Paulus och slä­­par honom ur staden. Jesus fick själv erfara den snabba svängningen mellan halleluja-rop och

Kortpredikan Filippos och Jakob, apostlar

– 1 Kor 15:1-8 Ps 19:2-5 Joh 14:6-14 – ”Jag är i Fadern och Fadern i mig.” Det är den kärleken vi har kommit till tro på, till­va­rons innersta nyc­kel och glädje, den helige Ande som fortsätter Sonens verk i Kyrkan och i lärjung­arnas bön och liv. Detta verk har en fiende. Därför måste vi lära

FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 9:26-31 Ps 22:26-28,30-32 1 Joh 3:18-24  Joh 15:1-8 Hemligheten med ett fruktbärande liv Människan vill gärna uträtta något i livet. Hon vill bidra med nå­got och helst lämna nå­got efter sig. Det kan förvisso bli en fåfäng jakt efter berömmelse och ära, men i grun­den är det en sund och mänsklig önskan. Män­niskan vet

Kortpredikan S. Josef Arbetaren

– Apg 13:44-52 Ps 98:1-4 Joh 14:7-14 – Jesus säger att hans lärjungar skall utföra gärningar som han. Då tän­ker vi främst på de underverk och heliga handlingar som hans apos­t­lar utförde. Men det vidgar sig till att omfatta allt som lärjungen gör, inklusive arbe­tet. Paulus fortsätter sitt arbete som tältmakare, men nu på ett