Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 22:1-16 Ps 117 Mark 16:15-18 – Paulus bländades. Ljuset på Damaskusvägen gjorde honom blind i tre dagar. När han fick synen tillbaka döptes han och började förkunna. Men enligt sitt Galaterbrev var han en tid i ”Arabien” in­nan han träffade Petrus en första gång. Först senare träf­far han och förenas med de andra

Kortpredikan S. Frans av Sales, biskop o kyrkolärare.

– 1 Sam 24:3-21 Ps 57:2-4,6,11 Mark 3:13-19 – Jesus utvalde sina tolv apostlar, fröet till den apostoliska kyr­kan. Kyr­kan förblir apostolisk, bland annat ge­nom apost­lar­nas efterträdare, kyrkans biskopar. Varje katolik står i ge­menskap med en biskop. David lär oss, genom sitt sätt att bemöta Saul, hur vi skall förhålla oss till dem.  David förföljdes av

Kortpredikan

– 1 Sam 18:6-9;19:1-7 Ps 56:2-3,9-13 Mark 3:7-12 – ”Saul har slagit sina tusen men David sina tio tusen.” Så sjunger kvinnorna när segrarna tas emot. Men den andliga fienden frestar Saul med avundens gift. Han får honom att se ”med onda ögon på David”. Det verkar som en naturlag, men avundsjuka är en synd. Den

Kortpredikan

– 1 Sam 17:32-33,37,40-51 Ps 144:1-2,9-10  Mark 3:1-6 – ”Striden är Herrens.” Det låter som om vi kunde lägga händerna i knät, men är snarare tvärt­om. ”Med Gud kan vi göra mäktiga ting”, bad vi i morgonens ma­tu­tin.[1] Det är först när vi tar denna sam­verkan på allvar som vi anar Herrens sätt att rädda

Kortpredikan S. Agnes, jungfru och martyr

– 1 Sam 16:1-13 Ps 89:20-22,27-28 Mark 2:23-28 – ”Hur länge tänker du sörja över Saul?” Samuel kunde inte låta bli att sörja över Saul. Med sitt förnuft insåg han att Saul hade ställt sig utan­för Guds planer, men han kunde inte låta bli att sörja över hans tragiska öde. Denna känsla förlamade honom. Han

Kortpredikan

– 1 Sam 15:16-23 Ps 50: 8-9,16bc-17,21,23 Mark 2:1:8-22 – ”Lydnad är bättre än offer.” De monastiska fäderna hänvisar ofta till detta Samuels bistra svar till Saul. Det förutsätter att man förstår Samuels ord på ett andligt sätt. Amalekiterna, som på det historiska planet var Israels fiender, blir symboler för de andliga fienderna. Man kan

2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 49:3, 5-6 Ps 40:2,4ab,7-10 1 Kor 1:1-3 Joh 1:29-34 Botemedlet inför våra ögon Världen mår inte bra. Försöken att rädda henne är valhänta och splittrade. Det måste bli så om man inte vet vari världens avgörande sjukdom består. En läkare som slarvar med diagnosen är inte att lita på.     I dagens evangelium får

Kortpredikan S:t Eriks Domkyrkas invigning

– Heb 12:18-19, 22-24 Ps 84 Joh 4:19-24 – Vi firar vår domkyrkas invigning. Den symboliserar stiftets enhet omkring sin biskop. ”Där bis­kopen är, där är Kyr­kan”. (Ignatios av Antio­kia)  Samtidigt inleds böneveckan för de kristnas enhet. Att då hänvisa till de katolska tecknen på enhet kan låta för­mä­tet. Men det är vårt ödmjuka och

Kortpredikan S. Antonius, abbot

– 1 Sam 8:4-7, 10-22a Ps 89:16-19 Mark 2:1-12 – Folket vill ha en kung att styra dem, men deras motiv är grumliga. De vill vara som de andra folken. Ändå går Gud dem till mötes. Han låter smörja kungar, trots att han vet att de flesta skall svika och vara trolösa mot förbundet. Jesus