Kortpredikan

– Jer 20:10-13 Ps 18:2-7 Joh 10:31-42 – Profeten Jeremia är en av de tyd­ligaste förebil­derna till Je­sus. Profetens ord och var­ningar avvisas, men han framhärdar i sin kallelse. De hotar och anklagar honom, men får honom inte på fall. Herren är med honom ”som en väldig hjälte”. I dagens avsnitt ur Johannesevangeliet låter Jesus

Kortpredikan

– 1 Mos 17:3-9 Ps 105:4-9 Joh 8:51-59 – Genom tron är också vi Abrahams barn. Genom blodet tillhör vi olika folk och nationer, men genom tron tillhör vi Guds heliga folk och det för­bund som bör­jade med Abraham. Han fick löftet att bli ”fader till mång­a folk”. Det skulle vara ett ”e­vigt för­bund”. Folket

Kortpredikan

Kortpredikan 1/4 – Dan 3:14-20, 24-25, 28 Till Dan B:29-33 Joh 8:31-42 – ”Sanningen skall göra er fria.” Frihet står sedan länge högt i kurs, kanske står den högst på värde­ska­lan i vår kultur. Men vad är frihet? Friheten att välja är bara första steget, ty den som väljer fel för­lorar i samma ögonblick friheten. Den

Kortpredikan

– 4 Mos 21:4-9 Ps 102:2-3,16-21 Joh 8:21-30 – ”När någon hade blivit biten av en orm, såg han upp på kopparor­men och blev så vid liv.” Vi hör om det som hände Israels folk när de knotar mot Herren och Mo­se på vandringen genom öknen. För det moderna sinnet uppfattas det som vid­ske­pelse. Sam­ti­digt

Kortpredikan

  – Dan A:13,41c-62 Ps 23 Joh 8:12-20 – ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” Hela påsken skymtar fram i Jesu ord. Jesus har inte kommit för att döma människan, utan för att rädda henne. Men den rädd­ningen vore ingenting värd om han upphävde lagen och rättvi­san. I stället skall han

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Hes 37:12-14 Ps 130 Rom 8:8-11 Joh 11:1-45 Mitt i en orolig och plågad värld Vi i klostret som får fira den heliga eukaristin är oförtjänt privilegierade. Men därmed ock­så ålagda en helig uppgift, att fira mässan ställföreträdande för dem som inte kan delta.      I förrgår följde vi en syster till graven. En plats

Kortpredikan

– Jer 11:18-20 Ps 7:2-3,9b-12 Joh 7:40-52 – Går det att distansera sig från talet om och tanken på Covid-19 i dessa tider? Den som sitter vid sin dator, som när denna kortpredikan förbereds, har bara ett knapptryck till de senaste nyhe­terna och de många kom­mentarerna. Distans är nödvändigt för att inte gå under. Tänk

Predikan vid begravningsmässa för syster Placida

Kära Systrar och Bröder, kära anförvanter och vänner till syster Placida. Att begravningsgudstjänsten för syster Placida firas under den pågående pandemin med dess försiktighetsmått är på något sätt passande. Syster Placida var sjuksköter­ska och gjorde tjänst i klostret som infirmar. Hon var ”förtrogen och van vid sjuk­dom”, som det står om Herrens lidan­de tjänare hos

Kortpredikan

– 2 Mos 32:7-14 Ps 106:19-23 Joh 5:31-47 – Folket har ”tagit sig till vad fördärvligt är”. När Mose dröjer uppe på ber­get blir de otåliga och gjuter sig en kalv, som de tillber och kallar sin gud. Det kan tyckas barnsligt och dåraktigt, men är en bild för människans böjelse att söka hjälp i

Kortpredikan

Jungfru Marie Bebådelsedag – Herrens Bebådelse Jes 7:10-14 Ps 40:7-11 Heb 10:4-10 Luk 1:26-38 Den sköna och skira Bebådelsen kan tyckas malplacerad i dessa bistra coro­na­tider. Men det är tvärtom. Dagens högtid bebådar inkarnatio­nen. ”Universums Herre dolde sitt ma­­­jestäts omätlighet och antog tjänargestalt”, säger Leo den store. ”Den oför­än­derlige för­smådde inte att bli en utsatt