Kortpredikan

– 1 Mos 15:1-12,17-18 Ps 105:1-4,6-9  Matt 7:15-20 – Abram klagar över sin barnlöshet, men får löftet om en arvinge ur hans eget liv. Denne arvinge skall mångfaldigas till en enormt an­tal: ”räkna stjär­norna… så skall din säd bli”. Ur den ende skall bli de många. Vi skymtar konturerna av Kristus och hans Kyr­ka.  Abram

Kortpredikan S. Aloisius Gonzaga, ordensman.

– 1 Mos 12:1-9 Ps 33:12-13,18-20,22 Matt 7:1-5 – ”Åt din säd skall jag ge detta land.” Abraham uppmanades att bryta upp till ett nytt land. För de troende be­tyder det inte ett geografiskt land utan vägen till det egna och renade hjärtat. ”Uppbrottet” sker när det hjärtat renas från främmande makter och män­­niskan tar

TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Job 38:1,8-11 Ps 107:23-26,28-31 2 Kor 5:14b-17 Mark 4:35-41 För att det i hjärtat skall bli alldeles lugnt Evangelisten Markus berättar hur Jesus stillar den häftiga stormen och det blir ”alldeles lugnt”. Lärjungarna grips av stor fruktan och frågar: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.” Händelsen den kvällen på Genesarets

Kortpredikan S. Romuald (d. 1027), abbot

– 2 Kor 12:1-10 Ps 34:8-13 Matt 6:24-34 – ”Se på himlens fåglar, se på ängens liljor. Gör er inga bekymmer.” Jesus uppmanar oss att se. Se, för att befrias. Världsliga bekymmer gör människan bunden och ofri. Orsaken är att hon sän­ker blicken och begränsar synfältet.       Jesus uppmanar oss: ”Sök först Guds rike och hans

Kortpredikan

– 2 Kor 11:18,21b-30 Ps 34:2-7 Matt 6:19-23 – Paulus sänker sig till korinthiernas nivå. Han skryter och talar ”i dårskap”. Han är hebré, israelit och en Abrahams ättling, som andra judekristna. Han har tjänat Kris­tus ännu mer. Hans merit­lista är överväldigan­de: fängelse, spöstraff, ste­ning, skeppsbrott, faror, arbete, vaka och slit. Men så anar man

Kortpredikan

– 2 Kor 11:1-11 Ps 111;1-4,7-8 Matt 6:7-15 – Paulus ”vill överlämna en ren jungfru” till Kristus. Han har ”tro­lo­vat” församlingen ”med en enda man, Kristus”. Han jämför sin egen iver med Guds svartsjuka kärlek. Men falska lärare har trängt in i församlingen och han är rädd att deras ”tankar skall förföra och locka bort

Kortpredikan

– 2 Kor 9:6-11 Ps 112:1-4, 9 Matt 6:1-6,16-18 – ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta.” Summan av en människas liv är sum­man av de beslut hon fattat. ”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd.” Ändå får det inte bli

Kortpredikan

– 2 Kor 8:1-9 Ps 146:2,5-9a Matt 5:43-48 – ”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Moraliskt verkar uppmaningen hopplöst omöjlig – men, om vi tänker ef­ter, är den det enda naturliga. Människan är ju skapad till Guds av­bild och likhet.   Paulus ger ett exempel på hur det kunde se ut. De

Kortpredikan

– 2 Kor 6:1-10 Ps 98:1-4 Matt 5:38-42 – ”Vänd andra kinden till!” Jesu uppmaning kan bli ett problem om det används utan urskiljning. Det vore till exempel grymt att utan vidare uppmana den som mobbas att bara acceptera allt. Uppmaningen ingår i bergspredikan, som beskriver det nya li­vets lag i Kris­ti ef­terföljd. Paulus vittnar om