Fattigdom, kyskhet, lydnad

Fattigdom, kyskhet, lydnad.   Inledningsord vid utställning i Ystads klostermuseum 28/9 2003 Är det inte anmärkningsvärt att ett modernt museum i Sverige år 2003 arrangerar en utställning med temat ”Fattigdom, kyskhet, lydnad”? De tre orden hör ju knappast till vår tids dominerande ideal. Fattigdomen tror vi oss ha utrotat, kyskhet – nästintill föraktad, och lydnad

Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle

Att umgås med sina tankar

Att umgås med sina tankar – behöver tankarna frälsas? kan de helgas?   Inledning Människan kan inte låta bli att tänka. Tänkande är inte förbehållet filosofer av facket. Alla människor tänker. Vi kan tänka fel. Vi kan fastna i vårt tänkande, men vi kan inte stänga av det. Försöker vi, så är det ju det

Ämbete och tjänst

Ämbete och tjänst – ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 24/1 2013. Den som idag talar om ämbete får räkna med att bli ifrågasatt. Misstänkt för att vara ute efter makt, och för att göra åtskillnad mellan olika troende, ämbetsbärare och lekmän. Inte minst är Katolska Kyrkan misstänkt, eftersom hon står för de mest kända maktmissbruken genom

Enhetens mysterium – Vad är egentligen enhet?

ENHETENS MYSTERIUM Vad är egentligen enhet? Föredrag under Böneveckan för Kristen Enhet Hässleholm 16-18/1 2004   Inledning – Begreppet enhet När vi hör ordet enhet eller ordet en går associationerna i första hand till sociologin eller till matematiken. (Möjligen också till administration och organisation – det finns militära enheter och allmänna enheten t.ex. på Länsstyrelsen.)

Gränslöshetens lockelse

Gränslöshetens lockelse – om behovet av goda gränser. Inledning Det finns sedan länge en lockelse att överskrida gränser. Gränsen uppfattas som något negativt, som helst inte borde finnas. Gränser åtskiljer och står i vägen. Det gränslösa lockar och fascinerar. Idea­let tycks vara att upphäva eller eli­minera alla gränser. Ett exempel är utopin om det klasslösa

Fattigdom, kyskhet, lydnad

Fattigdom, kyskhet, lydnad.   Inledningsord vid utställning i Ystads klostermuseum 28/9 2003 Är det inte anmärkningsvärt att ett modernt museum i Sverige år 2003 arrangerar en utställning med temat ”Fattigdom, kyskhet, lydnad”? De tre orden hör ju knappast till vår tids dominerande ideal. Fattigdomen tror vi oss ha utrotat, kyskhet – nästintill föraktad, och lydnad

Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle

Maria – förebild, hjälpare och moder

Maria – förebild, hjälpare och moder Föredrag i Eljaröds kyrka 10 maj 2009. Inledning Så länge det har funnits kristen tro i dessa trakter har Maria varit med. Hon kom med sin son. De äldsta vittnesbörden, inte minst runstenarna, bekräftar detta. Varhelst Kristus förkunnades och togs emot, har Maria funnits med. I kyrkobyggnaden såg folket

Spelar helgonen någon roll?

Spelar helgon någon roll? Föredrag vid S:t Olofsymposium i S:t Olof 31 juli 2013 broder Ingmar Svanteson OSB Inledning Ingen behöver tveka om att helgon spelar en viktig roll i den katolska kyrkans liv. Frågan vilken roll de spelar i de kyrkor som utgick ur reformationen är inte lika lätt att besvara. När evan­ge­lis­ka kyrko-