Kan man lära sig att be?

Kan man lära sig att be? – Tre lärarinnor i bönens konst Föredrag vid Etikforum på S:ta Elisabets Folkhögskola Göteborg 28 april 2010 Inledning Det finns, mig veterligen, ingen kultur och heller inget folk i historien där inte bön har förekommit. Det finns knappast någon människa som inte någon gång har bett till Gud. Bön

Ämbete och tjänst

Ämbete och tjänst – ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 24/1 2013. Den som idag talar om ämbete får räkna med att bli ifrågasatt. Misstänkt för att vara ute efter makt, och för att göra åtskillnad mellan olika troende, ämbetsbärare och lekmän. Inte minst är Katolska Kyrkan misstänkt, eftersom hon står för de mest kända maktmissbruken genom

25 år som katolsk präst

25 år som katolsk präst Mariavalls vänners årsmöte 20.3.2010 Inledning Det hade funnits goda skäl att hövligt tacka nej till inbjudan att tala över detta ämne. Att tala om sin egen historia kan leda rejält fel, inte minst om prästen är munk. Dessutom är den enskilde katolske prästen egentligen ointressant, betydligt ointressantare än den ”pastor

Ringen har slutit sig – från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005

Ringen har slutit sig från Tumathorp 1155 till Mariavall 2005. Klosterplatsen i Ö.Tommarp 11 sept. 2005 vid 850årsjubileet av Tumathorps Premonstratenskloster ”Ringen har slutit sig”  orden är inte mina utan Curt Wallins. Med hörbar glädje använde han detta uttryck när klostret i Mariavall invigdes år 1991. Bland de många talare som gratulerade systrarna till det

Valborgsmässotal 2013

Valborsmässotal – Brösarps scoutkår 30/4 2013 Valborgsmässofirare! Våren är efterlängtad. Vi har fått vänta längre än vanligt. Sol, värme och naturens pånyttfödelse gör livet lättare att leva. Men varför tänder vi eld? Varför dessa valborgsmässoeldar över hela vårt land? Ett praktiskt skäl är att bli av med skräp. Ett historiskt skäl är att djuren skulle

Tror vi på kyrkan? – Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 2011-01-18

Hur ser vi på att vara kyrka/församling? – Tror vi på kyrkan? Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad den 18 januari 2011. Ingmar Svanteson – katolsk präst och benediktinmunk Som katolik finner jag det glädjande att dessa ekumeniska samtal fortsätter. Inte minst att vi nu går vidare från de senaste årens viktiga teman om dop,

Jul- och Nyårshäsning 2004-2005

Jul- och Nyårshälsning 2004-2005 från DEN HELIGE BENEDIKTS HUS Pax! Kära Vänner, När vi människor ser tillbaka på ett förgånget år, då märker vi snart att året innehållit två olika slags händelser. Det ena är sådana som återkommer år efter år. Det andra är sådana som särskilt präglat just detta år. Något liknande gäller som

Gränslöshetens lockelse

Gränslöshetens lockelse – om behovet av goda gränser. Inledning Det finns sedan länge en lockelse att överskrida gränser. Gränsen uppfattas som något negativt, som helst inte borde finnas. Gränser åtskiljer och står i vägen. Det gränslösa lockar och fascinerar. Idea­let tycks vara att upphäva eller eli­minera alla gränser. Ett exempel är utopin om det klasslösa