Kortpredikan

– 1 Sam 18:6-9;19:1-7 Ps 56:2-3,9-13 Mark 3:7-12 – ”Saul har slagit sina tusen men David sina tio tusen.” Så sjunger kvinnorna när filistéerna var besegrade efter Davids seger över Goliat. Den andliga fienden får ett gyllene tillfälle att fresta Saul med avundens gift. Han lockar Saul att se ”med onda ögon på David”. Det verkar

Kortpredikan S:t Eriks Domkyrkas invigning

– Heb 12:18-19, 22-24 Ps 84 Joh 4:19-24 – Vi firar vår domkyrkas invigning och därmed stiftets enhet om­kring vår biskop. ”Där bis­kopen är, där är Kyr­kan.” (Ignatios av An­tio­kia d. ca 110)  Samtidigt inleds böneveckan för de kristnas enhet. Att då hänvisa till de katolska tecknen på enhet kan verka för­mä­tet. Men den ka­tolska

ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Jes 62:1-5  Ps 96:1-3,7-8a,9,10ac 1 Kor 12:4-11  Joh 2:1-11 Det bröllop av vilket alla andra bröllop har sitt namn Det skimrar ett ljus över bröllopet i Kana. Redan i sig är bröl­­lop kanske den största av mänsk­liga fester, kringgärdad av sång och mu­­­sik, skö­na klä­der och glada seder. Ett bröllop sig­­nalerar något nytt i familjens

Kortpredikan

– 1 Sam 3:1-10,19-20 Ps 40:2,5,7-10 Mark 1:29-39 – Samuel låg och sov i templet när Herren kallade på honom. Han trodde först att det var prästen Eli som ropade. Han be­hövde hjälp för att ur­skilja Herrens röst. Ingen kan leda sig själv. Av prästen fick han rådet att svara när rös­­ten ljöd på nytt: ”Tala,

Kortpredikan

– 1 Sam 1:9-20 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps) Mark 1:14-20 – ”Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom om.” Det är prästen Elis svar till Hanna, när han förstått hennes nöd. I sin plåga ber hon länge inför Herren. Hon ”talar i sitt hjärta” och när Eli tror att hon är druc­ken

Söndagen efter Trettondedagen HERRENS DOP

Jes 40:1-5,9-11 Ps 104:1b-4,24-25,27-30 Tit 2:11-14;3:4-7 Luk 3:15-16,21-22 Under en öppnad himmel Redan i början av det nya året är det lätt att se mörka moln på himlen. Det är frestande att fångas av dystra tankar och förlora modet. Men i evangeliet ser vi motsatsen till mörka moln. Him­len öppnar sig när Jesus döps i

Kortpredikan

– 1 Joh 4:7-10 Ps 72:1-4b,7-8 Mark 6:34-44 – ”Gud är kärlek.” Kärleken börjar inte hos människan. Den har sin källa hos Gud. Män­ni­skan har Gud att tacka för sin existens. Han ville henne för att han äls­kade henne. Han älskar henne för att han är kärlek. Vi vet hur människans förråd att älska är begränsat.