Kortpredikan S. Gregorius VII, påve, d.1085

– Apg 20:17-27  Ps 68:10-11,20-21 Joh 17:1-11a – Jesu avskedstal får en slags fortsättning i Pauli avskedsord till de äld­ste och troende i Efesos. Paulus, på väg till Jerusalem, vet att bo­jor och lidanden väntar ho­nom. Han säger det inte uppgivet. Hans eget liv har förlorat sitt värde för honom: ”jag vill fullbor­da mitt lopp

Kortpredikan S. Beda Venerabilis, präst och kyrko­lärare

– Apg 19:1-8 Ps 68:2-4,5ac, 6-7b Joh 16:29-33 – Beda Venerabilis, den vördnadsvärde, kom redan som barn till kloster (Eng­land, 700-talet). Beda förblev i kloster hela sitt liv ”bed­­jande, läsande, lärande, skriv­ande ”. Han förenade kunskap om bibeln och kyrkofäderna med histo­riskt vet­ande. Han skrev Englands kyrkohistoria, ett av tidens viktigaste historiska verk. 1899 utnämndes

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 1:12-14 Ps 27:1,4,7,8a 1 Pet 4:13-16  Joh 17:1-11a Stunden har kommit Det finns stunder i en människas liv som avgör och uttrycker hela hennes liv. Insikter, väg­val, mö­ten, händelser. Om en sådan stund talar Jesus i dagens evan­gelium. Han säger: ”Stunden har kom­mit.” Uttrycket återkommer flera gång­er i Johannesevan­geliet. Redan vid bröllopet i Kana,

Kortpredikan

– Apg 18:23-28 Ps 47:2-3,8-10 Joh 16:23b-28 – Apollos var en bildad man från Alexandria, som kommit till de kris­t­na i Efesos. Han var ”väl insatt i skrifter­na”, men ”kände bara Johan­nes-dopet”. Kanske hör­de han till grupper som förblivit Dö­pa­rens lärjungar. Han tas om hand av Priscilla och Aq­ui­la och får ”noggrannare kunskap om Guds

Kortpredikan

– Apg 18:9-18 Ps 47:2-7 Joh 16:20-23a – Uppgiften i första läsningen om ståthållaren Gallio i Achaia ger oss historisk kunskap om när Paulus uppehöll sig i Ko­rinth, år 51/52. Evangeliet är ingen saga. Det har gått in i tiden, in i vår historia. I evangeliet förvarnar Jesus lärjungarna om sin död. ”Ni kommer att

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG

Apg 1:1-11 Ps 47:2-3,6-9  Ef 1:17-23  Matt 28:16-20 Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Kristi Himmelsfärdsdag är en triumfens och glädjens dag! Texter och böner skimrar och lyser. Förutsatt att människan ser. För många, också bland de troende, har det himmelska ljuset blivit en svagt flämtande låga. – Låt oss ta

Kortpredikan

Apg 17:15,22-18:1 Ps 148:1-2,11-14 Joh 16:12-15 Paulus förkunnar evangeliet på areopagen i Athen, fyllt med alta­re och gudabilder. Dit sökte sig den kulturella eliten. Han knyter skickligt an till deras intresse för ”religiösa ting”. Till en bör­jan får han deras öra. De förstår att Gud inte bor i tem­pel byggda av människohand. En av deras

Kortpredikan

– Apg 16:22-34 Ps 138:1-3,7c-8 Joh 16:5-11 – Paulus och Silas har pryglats och kastats i fängelse, i dess inner­sta ut­rymme, med benen fastlåsta i stocken. Vid mid­natt ber de och sjunger lovsånger till Gud, medan de andra fångarna hör på. De kunde sin Psal­­ta­re. De fick ord att klaga men än mer att sjunga

Kortpredikan S. Erik, Sveriges Skyddspatron

– Upp 21:2,22-27 Ps 101:1-2a,3-4,6-7 Luk 22:24-30 – Kristi Himmels­färds dag år 1160. Enligt traditionen stannade Erik kvar i mässan tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­ma­­­­de sig. Han hann inte ordna sina trupper och stu­pade i striden. Han visste att mässan handlade om Jesu lid­ande, offer och seger. De

6 PÅSKSÖNDAGEN

Apg 8:5-8,14-17 Ps 66:1-3a,4-7a,16,20 1 Pet 3:15-18  Joh 14:15-21 Att upptäcka den gåva vi redan bär på En ung pojke skulle lära sig cykla. Han upptäckte något märkligt. Han kunde det redan utan att han visste om det. Hans pappa hjälpte honom att upptäcka det. Han fick hjälp upp på cykeln och började trampa. Pappan