Kortpredikan

– Sak 8:20-23 Ps 87 Luk 9:51-56 – ”Vi har hört att Gud är med er.” Ett rykte har uppstått. Profeten Sakarja berättar om den attraktion som Jerusalem hade på hed­nafolk runt omkring Israel. ”Tio män av alla slags tungomål skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: Låt oss gå med er, ty

Kortpredikan S. Vincent de Paul, präst

– Sak 8:1-8 Ps 106:16-21,29,22-23 Luk 9:46-50 – ”Herrens ord kom till mig.” Så sade profeten. Ordet var inte bara levande, det gav hopp för dem som återvänt och skulle bygga upp det förstörda Jerusalem. I detta hopp ser han på Jerusalems gator både gamla män och kvin­nor, var och en med stav i han­den, för

26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

4 Mos 11:25-29 Ps 19:8,10,12-14 Jak 5:1-6 Mark 9:38-48 Den stora öppenheten och det stora allvaret Dagens evangelium rymmer ett stort allvar, men också en stor öppenhet. Det bör­jar i öp­penhet och fortsätter med allvar. Vi börjar med kyrkan, den öpp­na och allomfattan­de.     En av lärjungarna, Johannes, berättar för Jesus hur någon dri­ver ut

Kortpredikan – Vårfrumässa

 – Sak 2:1-5,10-11a Jer 31:10-12b,13 Luk 9:43b-45 – Profeterna Haggai och Sakarja verkade under åter­upp­byggna­den av templet efter folkets åter­komst från Babylon. Sakarja ser långt in i framtiden. Här ser han att staden en gång skall bli för stor för att kringgär­das av en mur. Däremot skall Herren själv vara en ”mur av eld omkring staden”.

Kortpredikan Alla Sveriges skyddshelgon

– Hagg 2:1b-10 Ps 43:1-4 Luk 9:18-22 – ”Sveriges land och folk.” I dagens kollektbön ber vi Gud att höra bönerna från alla Sveriges skyddshel­gon. Vi ber att han skall hål­la sin hand över ”Sveriges land och folk.” Det är en lång rad: Ans­gar, Erik, Sigfrid, David, Eskil, Botvid, Birgitta, Elisabeth Hes­sel­­blad…  Får man älska sitt

Kortpredikan S:t Pio av Pietrelcina, präst

– Hagg 1:1-8 Ps 149:1-6a,9b Luk 9:7-9 – Padre Pios liv var på många sätt dramatiskt, fyllt av märkliga tec­ken. Men i grunden var det enkelt. Han umgicks med sina bröder på ett otvunget sätt. Den uppmärksamhet han väckte och de sår­märken han bar på sin kropp plågade honom.  I biktstolen kunde han avslöja hycklarna, men

Kortpredikan

– Esr 9:5-9 Tob 13:2,4,6-8 Luk 9:1-6 – Efter den långa fångenskapen i Babylon hade Gud gripit in ge­nom den persiske kungen. Templet i Jerusalem var åter­upp­byggt, men i öv­­rigt var Guds lag bortglömd. Esra, präst och skrift­lärd, blir för­färad över vad han ser. Han ber på sina knän: ”våra synder har vuxit oss över huvudet”.

Kortpredikan Matteus, apostel och evangelist

– Ef 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5  Matt 9:9-13 – Evangelisten berättar om den yttre händelsen. Paulus beskri­ver den inre, vad som sedan händer i Kristi kropp, när den växer till. Vi hör och ser det yttre. ”Jesus säger: Följ mig! Och Matteus steg upp och följ­de honom.” Vi kan höra Jesu röst och vi kan

25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Vish 2:12,17-20 Ps 54:3-6,8 Jak 3:16-4:3  Mark 9:30-37 Finns det någon mening i det som händer? Dagligen översköljs vi av information. Mer än vi kan sortera och förstå. Även om vi begränsar flödet får våra sinnen ändå en mängd intryck, inte minst genom det som händer oss och genom de människor vi möter, lever till­sammans

Kortpredikan – S. Hildegard, abbedissa, kyrkolärare

– 1 Tim 6:2c-12 Ps 49:6-10,17-20 Luk 8:1-3 – För Hildegard var Gud inte skild från sin skapelse. Hon fann ho­nom i skapelsen, i stenar, i djur och växter, framför allt i människan. Samtidigt visste hon att Gud står över allt. Hon var inte panteist. Hon såg, un­der­visade och förun­d­­rades, men tillbad Gud, honom allena. Hennes