Kortpredikan S. Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare

– Kol 3:1-11 P 145:2-3,10-13ab Luk 6:20-26 –

Chrysostomos var inte bara vältalare, därav till­nam­net ”gyllen­mun”, han var också modig.

Han fruktade inte motstånd, förlust av ägodelar eller dö­den. Han föraktade världens fasor och nöjen. Mak­­ternas raseri var för ho­nom svagare än spindel­väv.

Paulus formulerar det teologiskt: ”Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud”.

Jesus säger detsamma till sina lärjungar, men med andra ord: De fattiga är berika­de. De hungriga är mät­ta­de. De gråtande fyllda av gläd­je.

Några vill gärna smaka livet ”med Kristus hos Gud”, men utan att ”dö” från själviskhet, vrede och begär.

Det kräver mod, som hos Chrysostomos. Han hade lärt sig att agere contra. Det betyder både att stå emot och att göra mot­satsen till det lasten lockar med.

Fångas du av självömkan, avslöja den i dess ynkedom och befall den i Jesu namn att försvinna. Grips du av vrede, svara och han­d­la extra milt eller ”ge (åtminstone) inte vreden fritt lopp” (Bene­dictus). Fångas du av be­gär, avstå något extra.

Det nya livet är verkligt. Vi har uppstått med Kristus.

”Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsam­mans med Kris­tus hos Gud”.