Kortpredikan

– Kol 2:6-15 Ps 145:1-2,8-11 Luk 6:12-19 –

”Det gick ut kraft från honom.” 

Paulus förklarar hur det är möjligt. Han gör det i en enda mening: ”I honom har hela den gudomliga fullheten för­kropp­sligats och tagit sin boning.”

Johannes: ”Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss”.

Psaltaren: ”En gång har Gud talat”.

Hela Guds fullhet i ett enda ord, i en enda människa.

Vi kan ana varför Kyrkan under de kristologiska striderna på 300-talet kämpade med näbbar och klor för att detta ord inte skulle förvanskas, förstöras och förlora sin kraft. 

Om så sker tar ”bedrägliga och tomma vishetsläror” över, de som ”bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus”. De fanns då och de finns idag, i olika förklädnader.

Dopet till Kristi död blir då den sanna omskärelsen. Den är smärt­sam, men ger del i hans uppståndelse. All skuld är betald på kor­set. Ett streck drogs över skuldebrevet.

Men än mer, det handlar om livet. Därför säger aposteln: ”lev då i honom”.

Låt hans ord vara din inandning. Och bönen din utandning.

Följ honom, lyd honom och lid med honom. Tag skydd i honom. För att avväpna och förakta ”härskarna och makter­na”.

Då upptäcker du honom i allt och han kan förhärligas i allt.

Därför firar vi den heliga eukaristin. 

”Det går ut kraft från honom.”