Kortpredikan

– Ef 1:11-14 Ps 33:1-2,4-5,12-13 Luk 12:8-12 –

”Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Till och med hårstråna på ert huvud är räknade.” Jesus säger det till sina lär­jungar, till dem som är hans vänner.

Den troende behöver inte låta sig för­virras av allt som fördunklar och skrämmer. Allt skall komma i dagen, även om det just nu ser mörkt ut.

Paulus talar ett annat språk, men med samma innebörd. ”I Jesus har vi fått vår arvslott.” Vi har i dop och konfirmation tagit emot den heli­ge An­de. Dopets ”vattenstämpel” och konfirmatio­nens sigill sud­das inte bort av vad som helst.    

Ändå beskyddas vi inte helt utan vår egen samverkan. En ”öv­ning” i trygghet är att lära sig skilja mellan fruktan för männi­skor och guds­fruktan. Människofruktan drivs ut med hjälp av guds­fruktan.

Männi­skor har, när vi tänker efter, ingen makt över den som står under beskydd av den som är starkare. Rädslan är inte så stark som den kan kännas. ”Var inte rädda!”

Det enda lärjung­en behöver frukta är att komma bort från Herren. Därför är varningen så kraftig. ”Frukta honom som kan dö­da och sedan har makt att kasta ner i helvetet”. En sund gudsfruktan är inte förlamande, utan leder till trons trygghet.

I varje eukaristi tar vi på nytt vår trygghet i besittning.