Kortpredikan

– Jes 7:1-9 Ps 48:2-8 Matt 11:20-24 –

”Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta.”

Det är profetens ord till Judas kung Achas, 735 f.Kr. Riket var ho­tat av två mäktiga fiender. Folkets hjärtan skälvde som ”sko­gens träd skälver i vinden”. Kungen sökte efter det bästa militära stö­det. 

Politiker spanar efter stöd i opinioner. Vilken konstellation skall vi satsa på? Vart blåser vinden? Vilken fråga kan samla flest rös­ter?

Ett liknande sätt att fråga dyker upp också för trons folk. Det är lätt att söka stöd på fel ställe.  

De fiender som ser mest hotfulla ut kallar profeten: ”Rykande brandstumpar”. Till kungen säger han: ”Håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta”.

Till slut avgörs kampen inte av den som har politisk makt, utan av historiens Herre.

”Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro.” Bibel 2000: ”Om inte er tro består, skall inte ni bestå”.

Domen blir hård över dem som har sett underver­ken i Korasin, Bet­saida och Kafarnaum, men inte har vänt om.

Domen börjar med Guds folk, som i varje mässa står inför det stör­s­ta av världens alla underverk: ”Trons myste­ri­um”.

”Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta.”