Palmsöndagen

Palmsöndagen

Jes 50:4-7 Fil 2:6-11 Matt 26:14-27:66

Inledningsord när kvistarna välsignas

Stilla veckan är årets och historiens stora vecka. Troende runt hela jorden firar vad som en gång hände i Jerusalem. Jesus rider in i Jerusalem för att ta sin tron i besittning. Hans tron är korset, från vilken han regerar och styr världen. De klarsynta hyllar honom som sin Mes­si­anske konung. Som profeten förutsagt kommer han ödmjuk, ridande på en åsna. Ändå är han en Ko­nung. Folket förstår det. Inte de stora, men de minsta, de ödmjuka. Han kommer för att bestiga korsets tron och upprätta sitt rike genom att lida och dö. Vi skall höra det i mässans långa passions­berättelse. I förväg hälsar och hyllar folket honom med palmkvis­tar och Hosi­an­na­rop.

Låt oss in­stämma i hyllningen av den sanne Konungen och följa honom genom lidandet och döden till uppstån­delsen.

Först välsignas de kvistar vi fått i våra händer. Dessa tas med hem och placeras vid ett kors eller en bild.

Efter evangeliet (Matt 21:1-11)

Låt oss som folket i Jerusalem ropa och jubla mot Kristus, vår Herre, och följa honom på hans väg.

Predikan efter lidandesberättelsen

Hela mänsklighetens och varje människas kamp och nöd finns med i det vi har hört. Jesus har gått in i män­niskans öde och gjort det till sitt. I Get­semane är hans själ djupt bedrövad ända till döds. Han utsätts för all slags mänsklig förnedring, för andlig och kroppslig och tortyr.

Men hela tiden skymtar det fram en plan, en gudomlig plan, en räddnings- och fräls­nings­plan. Gång på gång hör vi att skrifterna skall uppfyllas.

När vi går in i Jesu lidande, när vi följer honom och förenar våra lidan­den med hans, då händer något med våra liv. Hans väg blir vår väg. Vår väg får ett mål. Vi dras in i Guds plan. Hans lidande och död utplånar våra skulder och ger oss den kraft vi behöver för att fullborda våra liv.

I slutbönen ber vi att Jesu bittra lidande och död skall ge oss kraft att härda ut ända till slutet.

Hosiannaropen från de plågade och ödmjuka vittnar redan om segern.

Amen.