Kortpredikan

– 1 Kor 10:14-22 Ps 116:12-13,17-18 Luk 6:43-49 –

”Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bä­ga­re.” Aposteln varnar de troende för avgudadyrkan. Nu har de ju del i Kristi kropp och blod. Han vädjar till deras förnuftiga bedömning.

Tidigare har han uppmanat till hänsyn för dem som fick dåligt sam­vete av att äta kött som offrats till avgudar. Frestelsen att deltaga i avgudaoffren låg inte långt borta. Gamla vanor gjorde sig påminda också bland de ”nykristna”. Hedniska ovanor är inte lätta att utrota. Biskopar i Afrika och Sydamerika bekräftar det. De har också lätt att återkom­ma. Nyhednisk vidskepelse växer bra i en sekulär kultur. ”Håll er borta från avgudadyrkan.”

Det ger aposteln anledning att undervisa om tron på den heliga euka­ristin. Kalken och brödet ger delaktighet i Kristi kropp och blod. Avgu­daoffren har ersatts av det Nya förbundets offer.

I båda fallen följs offren av att man äter av det som offrats.

Det får följder för livet. Människan blir vad hon äter. Ett träd kan kän­­nas igen på sin frukt. ”Ett gott träd bär god frukt. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjär­tas go­da för­råd.”

Därför äter vi från Ordets och altarets bord. Så att våra tankar, ord och handlingar växer fram ur det vi lyssnat till och ätit. 

Förutsatt att vi följer de ord vi har lyssnat till och inte glömmer vad vi hört. Följderna av olydnad liknar Jesus vid ett hus som rasar när stormarna kommer.

Ändå är det inget orimligt krav. Ty kraften är verklig, eftersom det är Kristi sanna kropp vi äter. ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”, säger aposteln. ”Saliga de som finner sin kraft i dig”, sjunger psalmisten.

Sabotören är egenviljan, olydnaden, att inte göra det vi hör. En slags inre avgudadyrkan. Den onda tanken är ett offer åt demonerna. Det gör männi­skan delad i sitt innersta.

Egenviljan är något främmande. Medan den egna viljan stärks och fullbordas av Guds Ord och hans Sons kropp.

Avbilden omformas från avbild till likhet.

Vi tror att eukaristin ger oss del av Kristi verkliga kropp och blod.