Kortpredikan Vårfrumässa

– 1 Kor 4:6b-15 Ps 145:17-21 Luk 6:1-5 –

Till vilken kategori hör vi? ”förståndiga kristna” eller ”dårar för Kristi skull”?

De kristna i Korint hade fått stora andliga gåvor, men Pau­lus är bitande ironisk när han kallar dem ”förståndiga kristna”. ”Ni är för­stås redan mätta, re­dan rika, ansedda och starka.” Medan han och apostlarna är ”dödsdömda, saknar kläder, blir misshandlade, är hem­lösa och smädade.” ”Vi är dårar för Kristi skull, ni är för­stån­diga krist­na.”

Som katoliker högaktar vi förstånd, förnuft och klokhet, måttfull­het och goda vanor, inte minst om man är benediktin. Vad menade Paulus med dårskap?

Korintierna har tagit det första steget, men stannat upp. De är stol­ta över vad de har, men glömmer att det är gåvor som de fått för att växa i kärlek. Växa till den frihet som skymtar fram i evan­geliet.

Paulus antyder fortsättningen när han säger: ”Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord.”

Benedictus samlar det i regelns näst sista kapitel om den goda ivern.

Paulus säger det inte för att få korinthierna att skämmas utan för att visa sina barn till rätta. Få dem att mogna och växa till i kärleken, intill dårskap.

Vi står under en obönhörlig lag. Den som inte går framåt, går bakåt. Den som inte växer till i kärleken förlorar så småningom också den första kärle­ken.

Maria hade kunnat stanna upp när hon fått sitt uppdrag av äng­eln. Men hon fortsatte, ända till korset.