Kortpredikan – S. Giovanni Bosco, präst (d. 1888)

  – 2 Sam 11:1-4a-5-10a,13-17 Ps 51:3-7,10-11 Mark 4:26-34 – Den heliga Skrift tvekar inte att berätta om Davids illdåd. Utan för­skönande omskrivningar eller ursäkter. Kyrkan i vår egen tid får lära sig att inte gömma undan eller blunda för över­grepp av de mest ansvariga.   Det Giovanni Bosco såg bland sin tids vilsegångna ungdomar

Kortpredikan

– 2 Sam 7:18-19, 24-29 Ps 132:1-5,11-14 Mark 4:21-25 – ”Vem är jag, Herre?” David frågar – med förundran. Han ”sat­te sig ned inför Herrens ansikte”. Sannolikt har han gått in i det provisoriska tabernaklet och sitter inför förbundsarken.    Han hade erbjudit sig att bygga ett hus åt Herren, men fått sva­ret att det var

Kortpredikan

– 2 Sam 7:4-17 Ps 89:4-5,27-30 Mark 4:1-20 – David vill bygga ett tempel åt Herren, men hans tankar är för små och begränsade. Det är snarare tvärtom. Herren skall bygga ett hus åt ho­­­nom. Det är ju Herren som har hämtat honom från be­tes­mar­ken och givit honom seger över alla hans fiender. Ändå förkastas inte

Kortpredikan SS. Timotheos och Titus, biskopar[1]

– Tit 1:1.5 Ps 96:1-3,7-8a,10 Luk 10:1-9 – Timotheos och Titus var aposteln Paulus mest betrodda lärjung­ar. Paulus skriver till dem om ”vår reli­gions sanning”. I ett av bre­ven till Timo­theos talar han om ”den sunda läran”. I sitt brev till Titus skriver han om trons ”hopp om evigt liv”. Men han ger också anvisningar

TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET – ”Guds ords söndag”

Jes 9:1-4 Ps 27:1,4,13.14 1 Kor 1:10-13,17 Matt 4:12-23 Då öppnades deras sinnen Vår påve Franciskus har beslutat att denna söndag i fortsättningen skall firas som ”Guds ords söndag”. Han vill öppna våra öron så att vi hör vad vi firar varje söndag. Det apostoliska brev som sänts ut heter ”aperuit illis” (=han öppnade deras

Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 22:1-16 Ps 117 Mark 16:15-18 – Paulus bländades. Ljuset på Damaskusvägen gjorde honom blind i tre dagar. När han fick synen tillbaka döptes han och började förkunna. Men enligt sitt Galaterbrev var han en tid i ”Arabien” in­nan han träffade Petrus en första gång. Först senare träf­far han och förenas med de andra

Kortpredikan S. Frans av Sales, biskop o kyrkolärare.

– 1 Sam 24:3-21 Ps 57:2-4,6,11 Mark 3:13-19 – Jesus utvalde sina tolv apostlar, fröet till den apostoliska kyr­kan. Kyr­kan förblir apostolisk, bland annat ge­nom apost­lar­nas efterträdare, kyrkans biskopar. Varje katolik står i ge­menskap med en biskop. David lär oss, genom sitt sätt att bemöta Saul, hur vi skall förhålla oss till dem.  David förföljdes av

Kortpredikan

– 1 Sam 18:6-9;19:1-7 Ps 56:2-3,9-13 Mark 3:7-12 – ”Saul har slagit sina tusen men David sina tio tusen.” Så sjunger kvinnorna när segrarna tas emot. Men den andliga fienden frestar Saul med avundens gift. Han får honom att se ”med onda ögon på David”. Det verkar som en naturlag, men avundsjuka är en synd. Den

Kortpredikan

– 1 Sam 17:32-33,37,40-51 Ps 144:1-2,9-10  Mark 3:1-6 – ”Striden är Herrens.” Det låter som om vi kunde lägga händerna i knät, men är snarare tvärt­om. ”Med Gud kan vi göra mäktiga ting”, bad vi i morgonens ma­tu­tin.[1] Det är först när vi tar denna sam­verkan på allvar som vi anar Herrens sätt att rädda