Kortpredikan

– Dan 2:31-45 Till Dan B:34-38 Luk 21:5-11 –

Profeten Daniel tolkar en dröm som kung Nebukadnessar har haft. Den­ne har sett en enorm bildstod som symboliserar historien med dess då kända stormaktsriken.

Men det ena riket efter det andra skall falla. Också Jeru­sa­lems tempel skall brytas ner enligt Jesu ord i evangeliet, sten på sten.

Daniel upptäcker en detalj i kungens dröm, som tydligt avviker från de andra inslagen. En sten blev lösriven, som fick den väldiga bildstoden på fall. Men det skedde inte med människohand.

Profeten skymtar den makt som styr hela historien. Han talar om ett rike ”som aldrig i evighet skall förstöras”. Det skall göra slut på alla andra ri­ken, men självt skall det bestå i evighet.

Det är lätt att gripas av rädsla när katastroferna avlöser varandra.

Någon står mitt i allt detta och säger till sina lärjungar: ”Se till att ni inte blir vilseledda.” ”Tappa inte besinning­en!”

Hans lärjungar har lyssnat till andra profeter som talat om en sten som först förkastades, men sedan blev en hörnsten.

Hans lärjungar fortsätter att lyssna, de ber ständigt, de firar den heliga eu­ka­­ristin, vars centrala bön låter oss ana hörnstenens plats i det slutliga riket. Hörnstenen visar sig vara historiens nyckelperson, vår Herre, Je­sus Kristus.

”Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fa­der allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet i alla evig­heters evighet.”

Amen.