Kortpredikan

– 1 Tim 2:1-8 Ps 28:2,7-9 Luk 7:1-10 –

”Gud vill att alla människor skall räddas.”

Den gudomliga viljan är klar och entydig. Vad är det då som fat­tas?

Det mänskliga svaret. 

Vi hör svaret i officerens bön: ”Säg bara ett ord och låt pojken bli frisk.”

Den gudomliga viljan besvaras med trons bön. 

Kyrkan lägger denna replik i de troendes mun inför den heliga kommunionen: ”Säg bara ett ord, så blir min själ helad”.

Det heliga mötet som fortsätter i den hisnande sam­verkan mellan den gu­domliga viljan och det mänsk­liga svaret.

Cassianus säger att vi skall bli andliga officerare, som till de onda tankarna säger: ”Gå!”, och till de goda tankarna säger: ”Kom!”

För att Guds räddning av människan skall fullbor­das.