Kortpredikan Cornelius, påve, och Cyprianus, biskop, martyrer. – 1 Tim 1:15-17 Ps 113:1-5a,6-7  Luk 6:43-49 –

Paulus ser sig som den störste bland syndare. Men hans herre visade allt sitt tålamod på honom. 

Det är denna nåd som bär frukt i hans liv. Genom sin lydnad låter han nåden fullbordas. Därmed bygger han sitt hus på klippan. Hans hus rubbas inte, trots stormar och vattenmassor.

Samma vittnesbörd får vi av Cornelius och Cyprianus, herdar och martyrer i den tidiga kyrkan. De kallas ”okuvliga vittnen för san­ningen”. De härdade ut i förföljelsen och var uthålliga i motgång­en.

Cyprianus uppmuntrar i ett brev de som stod inför martyriet: ”Hur saligt är inte det fängelse som sänder Guds människor till him­me­len”. 

”Må vi förakta det närvarande och blott tänka på det tillkomman­de på det eviga rikets lön, på Herrens om­­famning och välkomst­kyss, på åsynen av Gud.”