Kortpredikan

– Dom 9:6-15 Ps 21:2-7 Matt 20:1-16 –

Utan ledare går folket vilse och splittras. Men ledaren är till för att tjäna. Minister betyder tjänare.

Den ledare som utövar makten för dess egen skull beskrivs i fa­beln som en törnbuske. En bild för den ledare som gärna vill här­ska, men in­te tjäna.

Benedictus regel säger att abboten skall ”leda och tjäna”. Den auktoritäre vill leda utan att tjäna. Den anpasslige vill tjäna, men vågar inte leda, vilket kräver att han står för rättvisan.

Svårigheten och hemligheten ligger i ”och-et” mellan ledningen och tjänsten, ”leda och tjäna”. Auktoritet behövs, men den är till för att hjälpa de andra att växa.

Gud är inte bara rättvis, han är framför allt god. Det är källan till all mänsklig auktoritet.

Godheten upphäver inte rättvisan. Vingårdsägaren kan säga: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå.” Det finns en själv­utnämnd ”godhet” som blundar för och upphäver rättvisan.

Men rättvisan mättar inte människans djupaste hunger. Rättvisa utan god­het avslöjar människans småak­tighet. ”Ser du med onda ögon på att jag är god?”

Låt oss be om ledare i den mänskliga gemenskapen som modigt försvarar och befrämjar rättvi­san, men låt oss ännu mera be om den stor­sin­ta godhet som övergår och fullbor­dar rättvi­san.

Det börjar i den egna blicken. ”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.”