Kortpredikan – Vår Fru av Rosenkransen

– Gal 3:22-29 Ps 105:2-7 Luk 11:27-28 –

Hur är det möjligt att människor beter sig så lumpet mot varandra som de gör?  

Aposteln Paulus har ett svar på frågan, men ett svårsmält svar. Han säger att det beror på synden. Guds ord säger ”allt (=alla männi­skor) är lagt under syn­den”.

Det är svårt att bejaka, inte bara för att ordet synd blivit ett främmande ord i vår kultur, utan därför att den hotar den naiva tron på människans godhet.

Det är synden som gör oss jäm­­li­ka. Alla människor är syndare. Ingen kan för­häva sig över någon an­nan.

Detta är bakgrunden till den nya jämlikheten genom Kristus. Han har dött och upp­stått för alla och genom tron och dopet ikläds syndaren hans rättfärdig­het. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kris­tus Jesus.”

Det gör inte lagen överflödig. Den behövs i varje samhälle för att stävja kri­mi­nalitet, laglöshet och oordning. Den ger moralisk legitimitet också åt ett rätt­fär­digt för­svarskrig. Men den gör inte människan rättfärdig inför Gud.

Guds lag har därför också en annan uppgift. Den öppnar männi­skans ögon för synden. Men detta är ett andligt verk. Endast Anden upplyser om synden inför Gud. Så bereder la­gen väg för tron på Kristus och helgar henne i efterföljel­sen. Helgonen be­kräftar det. De var ärligt medvetna om den egna synden.

Andens främsta verktyg är Guds ord.  

Den 7 oktober år 1571 besegrades de turkiska musli­mer­na i sla­get vid Le­pan­to, utanför den grekiska kusten. De kristna tog emot segern som ett bö­ne­svar från Gud, förmedlat ge­nom jungfru Ma­ria. Så firas denna dag som Rosen­kran­sens dag[1] och hela oktober blev Ro­sen­kransens månad.

Kraften att höra och förmedla svar på våra böner fick Maria från Guds ord.

Om henne och oss i hennes efterföljd gäller: ”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”


[1] I Sverige firas dagen den 8 oktober på grund av gårdagens Birgittahögtid.