Kortpredikan

– 1 Kor 6:1-11 Ps 149:6a,9b Luk 6:12-19 –

Paulus förväntar sig mycket av de kristna, men han har tunga skäl. De har ”hel­­gats och gjorts rätt­färdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom Guds Ande”.

Men i Korinth har man dragit sina vardagliga tvis­ter inför världslig domstol. ”Ni bor­de skämmas!” säger en upprörd apostel.

Är det inte vad som sker när kyr­kan tvingas ta hjälp av utomstående expertis för att reda ut över­greppsskan­dalerna? Det sker i den kyrka som en gång lär­de världen både den naturliga och den gudomliga lagen.

Rollerna är ombytta. De heliga, som enligt aposteln skall ”döma världen”, låter sig själva ställas inför världslig domstol. Vi borde gråta. Och göra bot.

Apostelns reaktion kan ses i ljuset av dagens evangelium, där Jesus föregri­per vad som skall hända i Jerusalem.

Jesus går ensam upp på berget. Hela natten igenom ber han. När det blir dag samlar han sina lärjungar och utväljer de tolv. Därefter går han ner på slätten. En stor skara samlas för att lyssna och få sina sjukdomar bota­de. Det går ut kraft från honom.

Natten på berget föregriper hans påsk, hans död och uppståndel­se. Upp­­höjel­sen börjar redan på korset, i dödens natt. Den full­bor­das i uppståndelse och himmelsfärd, antytt genom att det sker ”på berget”, mellan Fadern och Sonen.

Efter uppståndelsen sänder Jesus ut sina apostlar. Kyrkan skymtar fram: ”en mängd lär­jung­ar” och ”en stor folkmassa” – Kyrkan genom alla tider.

Kyrkans och sakramentens kraft växer fram ur hans död och uppståndelse, samma kraft som Jesus ”hämtade” när han ”nat­ten ige­nom bad till Gud”.

Den kraften förmedlas genom dem som har del i det apostoliska uppdraget, för att också de skall kunna helga de troende.

Ett liknande mönster gäller den enskilde. Ofta avgörs framtiden i nattens bön.  

Aposteln blir närgånget konkret när han räknar upp vilka som inte får ärva Guds rike. ”Låt ingen bedra er”, säger han.

Hans ord gäller också ”småsaker”: ”Då bör vi väl klara av vardagliga tvis­ter”. Eller frivilligt avstå från att utkräva vår ”rätt”.

Allt har sin källa i det som hände på berget, där Jesus bad till Fadern natten igenom.