Kortpredikan

– Kol 1:1-8 Ps 52:10-11 Luk 4:38-44 –

Paulus tackar Gud för vad som hänt i Kolossai i Mindre Asien. Män­niskorna där har fått del av tron på Kristus, de lever i kär­le­ken och i hoppet. De har ”hört sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till dem liksom det bär frukt och växer till i hela värl­den”.

Människorna i Kolossai har fått lära det av en viss ”Epafras”. Den­­ne Epa­fras är Pauli lärjunge och ”medarbetare”. Paulus i sin tur är ”genom Guds vilja Kristi Jesu apostel”.

Detta är frukten av vad evangeliet be­rättar om. Jesus förkunnar ”budskapet om Guds rike”, botar sjuka och driver ut demoner. Han går från stad till stad. Nu har samma verklighet nått Kolossai i Mindre Asien. Så småningom nådde den till oss här uppe i Nor­den. 

Det apostoliska arbetet har sin källa i Jesus och i hans enhet med sin himmelske Fader. Vi anar denna enhet när han ”går bort till en enslig plats” för att be.

Ur denna enhet mellan Sonen och Fadern i den helige Ande vä­xer Kyr­kan fram.

Frukten är trefaldig, i tro på Kristus Jesus, i kärlek ”till alla de he­liga”, och i hoppet om det som väntar i himlen.  

För att växa till i denna nåd och kunna vittna om denna tro, detta hopp och denna kärlek firar vi den heliga eukaristin.