Kortpredikan

– Apg 4:23-31 Ps 2:1-9  Joh 3:1-8 –

”Varför larmar hedningarna?” Varför detta motstånd, både på torget och i hjärtat?

Hedningarna har understöd av fienden, som hela tiden går omkring och sö­ker sitt byte.

Djävulens favoritbyte är den döpte, som gått honom ur händerna genom dopet i ”vatten och ande”.

Dopet är giltigt och verksamt, men måste fullbordas på ödmjukhetens väg, för att bevara hjärtat rent och nå må­let, ”kärleken till Gud som driver ut fruktan”.

Varje morgon viskar fienden: ”Det finns ingen rädd­ning för honom hos Gud.” Benedictus placerar Psalm 3 som daglig inledning till matutinen.

Vinden blåser vart den vill. Den ödmjuke, finner alltid en utväg.

I ödmjukhetskapitlets avslutande vers avslöjar Benedic­tus vem som leder till friheten och friden.

”Detta skall Herren i sin nåd genom den helige Ande visa hos sin arbetare, som nu är renad från laster och synder.”