Kortpredikan

– Jer 11:18-20 Ps 7:2-3,9b-12 Joh 7:40-52 –

”Aldrig har någon människa talat som han.”

Tjänarna som sänts ut för att gripa Jesus kommer tillbaka tomhänta. De blir själva gripna, av hans ord.

Översteprästerna och farisé­erna som sände ut dem hade sin me­ning om Je­sus klar. Tjä­narna som sändes ut hade fortfarande kvar sin förmåga att lyss­na, utan fördomar.

Diktaturer tar makten över medier och stryper kritiska och oppo­sitio­nel­la rös­ter, kanske placeras de i ”omskolningsläger”. Den taktiken har de, utan att ve­ta om det, lärt sig av djä­vu­len, som är ”lög­nens furste”.

I det ideologiska krig som pågår handlar mycket om vilka röster som når fram till människors öron. Bakom alla mänskliga konflikter pågår ett and­­ligt krig. Kam­­pen mellan honom som kallar sig Sanningen och Lög­nens furste.

Redan i begynnelsen hör vi Lögnarens taktik när han sår misstro i män­­ni­skans öra mot vad Gud har sagt: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet…”. Han ljuger.

Nikodemos, som tidigare har sökt upp Jesus, försöker vädja om att Je­sus åt­minstone borde få en rättvis prövning. Men de som har sin upp­fattning klar til­låter inte ens det. På fördomar biter oftast inga argument.

Tjänarna som sändes ut var ”av sanningen”. De känner igen och litar på Jesu röst. Fåren i Jesu hjord ”känner igen” Herdens röst.

Men förmågan att lyssna måste hela tiden bevaras och tränas. Fienden för­finar sina an­grepp. Ibland uppträder han som ”ljusets ängel”, ci­te­rar bibeln eller förfalskar läran.

Jesus frestades inte bara att förvandla stenar till bröd. De påtag­liga köttsliga frestelserna är lätta att upptäcka.   

Försåtligare är de frestelser som kommer genom våra tankar, bedrö­velse, upp­givenhet, förmätenhet, högfärd… Därför säger aposteln: ”Låt er för­vandlas genom förnyelsen av era tankar”.

Det sker inte genom grubble­rier, utan genom att låta tankarna präglas av Guds ord, den sunda läran och av bön. Korsvägen, Den smärtorika rosen­kransen, Jesusbönen…

Lärjungen gör då ständigt på nytt den förundrade upptäckten:

”Aldrig har någon människa talat som han.”