Kortpredikan

– 1 Joh 3:22-4:6 Ps 2:7-8,10-11 Matt 4:12-17, 23-25 –

”Pröva andarna, om de kommer från Gud.”

Johannes anger först de två grundläggande buden, att ”vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra”.

Dessa bud ger två kriterier efter vilka pröv­­ning­en av profeterna skall ske.  

1. Tron på inkarnationen, att Jesus Kristus har kommit i mänsklig ges­talt. Den, däremot, som ”förnekar Jesus” är inte från Gud.

2. Att de lever i kärleken, älskar bröderna och håller Guds bud. På and­ra ställen i sitt brev talar Johannes om dem som ”handlar orättfärdigt” och därför ”inte tillhör Gud”.

På denna grund kan Johannes med ett oerhört anspråk säga: ”Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss”. Det är det apostoliska och ka­tolska ansprå­ket. ”Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.”

Må vi be att Kyrkans herdar inte sviker det apostoliska uppdrag de har fått.

Något liknande gäller för att pröva de ”andar” som vill få plats i hjärtat. Vi behöver en personlig urskiljnings­för­må­ga. Den utövas vid hjärtats port.

Det vi möter, hör och ser väcker känslor. Men dessa känslor mås­­­­te prö­­­vas! De måste läggas på en våg och noga vägas, dels om de stäm­mer med tron, dels om de bär god eller usel frukt, om de befrämjar dyg­­den eller lasten. Av frukten känner man trädet. 

Ofta handlar människan ”spontant” och tvingas i efterhand kon­statera att hon har förts på avvägar. Hon har släppt in förföriska tankar i hjärtat. De skapar förvirring och befrämjar lasterna.

De goda frukterna heter frid, glädje, och iver i det goda. De beskrivs i evangeliet när Jesus botar från ”alla slags sjukdomar och krämpor”.

Därför behöver vi nykter vaksamhet.  

”Pröva andarna, om de kommer från Gud.”