Kortpredikan S. Andreas, apostel

– Rom 10:9-18 Ps 19:2-5 Matt 4:18-22 –

Tidigare var det aposteln Andreas som inledde raden av helgon i kyrkoåret.[1] Tillsammans med Johannes räknades han som den först kallade av apostlarna.

Det fanns kraft i det ord som kallade. Kristi ord ger inte bara infor­mation. Hans ord tränger in i och förvandlar ett trögt och tviv­lan­de hjärta.

Människan kan avvisa ordet. Gud gör inte våld på människans frihet. Varken tro eller kallelse ges utan männi­skans vilja och sam­verkan. Ibland kräver kallelsen det till synes omöjliga. Ändå är både kal­lelsen och tron något mer än ett viljebeslut. Det är en gåva, för­medlad genom den helige An­de.

Därför är tron säkrare än tusen tvivel och kallelsen starkare än alla svårigheter. ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam.” En enbart mänsklig över­tygelse och kallelse skul­le inte ha den­na kraft. 

Aposteln Andreas hade upptäckt att själva korset rymde kraft. Han skall ha lidit döden på ett kors i X-form. Antifonerna i den monastiska tidegärden är snarast över­tydliga när de vittnar om kor­sets kraft.

Andreas tilltalar korset, nästan som en person: ”Jag har alltid älskat dig och önskat att få omfamna dig”. Också liturgin tilltalar korset: ”O, heliga kors”.

Ondskan står maktlös och förvirrad inför korsets kraft.

Andreas tilltalar korset och ber: ”Ta mig, o kors, från människor­na, och ge mig till min Mästare, så att han kan ta emot mig ge­nom dig, (o kors,) han som återlöste mig genom dig, (o heliga kors)”.

Låt oss be om öppnade hjärtan för trons och korsets kraft.


[1] Genom den senaste liturgireformen inleds helgonåret vid det nya årets början. Andreas´ dag firas ändå i närhe­ten av kyrkoårets början.