Kortpredikan

– Gal 3:22-29 Ps 105:2-7 Luk 11:27-28 –

Hur är det möjligt att människor kan bete sig mot varandra som de gör?   

Aposteln Paulus har ett svar på frågan, men ett svar som inte är så lätt att bejaka. Paulus säger att det beror på synden. Guds ord lägger ”allt (alla människor) under synden”.

Det är svårt därför att den som förfasar sig över något riktigt vidrigt tror att det bara gäller de andra. Men aposteln säger att alla är präglade av syn­den, även om det tycks bli mera synligt hos somliga.

Det är, förvånande nog, synden som gör alla människor jäm­­li­ka, efter­som alla människor är syndare. Ingen kan förhäva sig över någon an­nan. Helgonen bekräftar det. De kunde inte förhäva sig. Tvärtom var de övertygade om att de var de lägsta och ringaste av alla.

Det är bakgrunden till den nya jämlikheten genom Kristus. Han har dött och upp­stått för alla och genom tron och dopet ikläds de hans rättfärdig­het. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Det gör inte lagen överflödig. Den behövs i varje samhälle för att stävja kriminalitet, laglöshet och oordning, men den skapar inte rättfärdighet inför Gud.

Guds lag har också en annan uppgift. Den öppnar männi­skans ögon. Men detta är ett andligt verk. Endast Anden upplyser om synden, bereder väg för tron på Kristus och helgar henne i efterföljel­sen.

Andens verktyg är Guds ord.  

”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”