Kortpredikan

-1 Kor 4:1-5 Ps 37:3-6,27.28a,39-40 Luk 5:33-39 –

Paulus beskriver sig som tjänare och förvaltare, Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Det ställer ett enda krav på ho­nom, att han är trogen sitt uppdrag och den som gett honom det.

Han står inte under mänskliga domar eller domstolar. Det ger fri­het. Han behöver inte ens döma sig själv. Den som dö­mer och be­dömer honom är den Herre och den Kyrka som gett honom uppdra­get.

Det ger honom hans märkliga frihet och frimodighet att tala till al­la, både judar och hedningar.

Den som gett honom uppdraget talar om en ny klädnad och ett nytt vin. Inte bara om en förbättring av det som redan finns.       

”Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gam­malt.” – ”Nytt vin skall hällas i nya säckar.”

Den apostoliska tron är inte bara ett tillägg till det gamla, inte än­nu en föresats eller nya regler, inte en religion bland andra.

Något verkligt nytt har kommit till, en ny födelse, ett nytt förbund, en ny män­niska, det verkligt nya i den mänskliga historien.

”Den som dömer mig är Herren.” 

Han, och däri anar vi det nya, både dömer och frikänner, både utmanar och hjälper i kampen.

Att ingenting föredra framför Kristus är att vara trogen honom som gör allting nytt.

Vi firar det nya och eviga Förbundets måltid.