Kortpredikan

– 1 Joh 2:18-21 Ps 96:1-2,11-13 Joh 1:1-18 –  ”Detta är den sista tiden.” Röster om klimatet kan tala i den riktningen. Det låter nästan ”reli­giöst”. Historien ger många exempel på liknande budskap. Har det inte visat sig att människans his­toria är sig väldigt lik, år efter år, trots stora kriser? Men nu är det aposteln

Kortpredikan

– 1 Joh 2:12-17 Ps 96:7-10  Luk 2:36-40 – ”Pojken växte och fylldes av styrka och vishet.” Var inte Jesus fylld av vishet från början? Som Guds evi­ga Ord var han naturligtvis det. Han är Visheten. Men som människa an­tog han våra mänskliga villkor. Hans gudomliga väsen för­min­ska­de inte hans mänsklighet. Till de män­skliga villkoren

Söndagen efter jul – DEN HELIGA FAMILJEN

Syr 3:2-6,12-14  Ps 128  Kol 3:12-21   Matt 2:13-15,19-23 Familjen – utrotningshotad, men skyddad från högsta ort Nu och då hör man om utrotningshotade arter av djur eller växter. Frågan är om inte också famil­jen i vår kultur står under hot om utrotning? Under generationer har familjen varit lov­ligt byte för tjuvar och rövare. Ideologer och

Kortpredikan – De Oskyldiga barnen i Betlehem –

1 Joh 1:5-2:2  Ps 124:2-5,7-8 Matt 2:13-18 De oskyldiga barnen i Betlehem firas som martyrer, trots att de inte själva kunde be­känna tron. Tradi­tio­­nen är mycket gammal och utbredd i hela kyrkan. Därmed vittnar kyrkan om sin tro. Hon tror som hon ber. Hon vet att Kris­ti offer sonar ”inte bara våra synder utan hela

Kortpredikan S. Johannes, apostel och evangelist

– 1 Joh 1:1-4 Ps 97:1-2,5-6,11-12 Joh 20:2-8 – ”Han såg och trodde.” Den fjärde evangelisten berättar diskret om sin egen väg till tro på den Uppståndne. Det han såg, den tomma graven och de hoprullade bindlarna, blev tec­ken på att hans Herre hade uppstått. I den tron kan han sedan i sitt evangelium vittna om

DEN HELIGE STEFANOS DAG

 Apg 6:8-10; 7:54-60 Ps 31:3c-4,6,8ab,16b-17 Matt 10:17-22 Martyrerna har en frälsare, därför kan de inte övervinnas Människan har en Frälsare och det får följder både för dem som tror och för dem som av­visar. Vi märker det redan dagen efter. Enligt urgammalt bruk firas idag både i öst och väst den förste martyren, den helige

JULDAGEN

Jes 52:7-10 Ps 98:1-6 Heb 1:1-6  Joh 1:1-18 Vi har en frälsare och hans ljus kan inte övervinnas av mörkret Vi har en frälsare. Det var julnattens budskap. Evangelisten Lukas berättade om det. Äng­lar förkunnade det och det bekräftades av profeter, apostlar och evangelister. Johannes, den fjärde evangelisten, talar ett helt annat språk än Lukas,

Julnatten

Vi har en Frälsare Människan är att gratulera. Hon har en Frälsare. Runt hela jordens krets firas hans födelse denna natt. Samma glada budskap ljuder för alla människor: ”Idag har en frälsare fötts åt er”. Budskapet övergår allt vad filosofer och nobelpristagare kunnat tänka ut eller upptäcka. Därför är det änglar som förkunnar det. Herrens

Kortpredikan

– 2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Ps 89:2-5,27,29 Luk 1:67-79 – David hade höga och fromma ambitioner. Han ville bygga ett hus åt Herren. Men han får frågan av Herren: ”Skulle du bygga mig ett hus?” Guds plan är större. Det är Herren som skall bygga ett hus åt Da­vid. Salomo får byg­ga det första

Kortpredikan

– Mal 3:1-4; 4:5-6 Ps 25:4b-5b,8-10,14 Luk 1:57-66 – ”Dan före dan” – så är det också liturgiskt. Vi ser det i dagens läsningar. Dagen före julafton handlar om Johannes Döparen, vägröjaren. Om vi liknar honom vid en ”dag”, så blir hans ”dag” ”dagen fö­re Her­rens dag”. Gör det någon skillnad om vi förbereder oss? Ser