Kortpredikan

– 2 Mack 7:1,20-31 Ps 17:1,5-6,8,15 Luk 19:11-28 – Martyriet frigör det tydligaste vitt­nes­bördet. Modern till de sju söner, som gav sina liv i trohet mot lagens bud, av­lägger ett sådant vittnesbörd. Hon stö­der sina barn när de brutalt torteras och mör­das för att de inte vill över­ge sin tro. När de misshandlas säger hon till

Kortpredikan S. Mechthild av Magdeburg

– 2 Mack 6:18-31 Ps 3:2-8a  Luk 19:1-10 – Den nittioårige Elasar tvingas att äta det förbjudna svinköttet, men han spottar ut det. Av några vänner som anpassat sig er­bjuds han att skaffa sådant kött som var tillåtet att äta och där­med slippa tortyr och martyrium. Men han vägrar. Vän­­ner som inte prövats kan svika

Kortpredikan

  1 Mack 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64 Ps 119:53,61,134,150,155,158  Luk 18:35-43 – Denna vecka hör vi ur Mackabeerböckerna, som berättar om den reli­gionsförföljelse som bröt ut med Antiochos IV Epifa­nes år 175 f.Kr. Han genomdrev en brutal tvångshellenisering som skulle förinta juden­domen som religion. Under dödshot för­bjöds omskärelse, sabbatsfiran­de, högtider och templets offer. Bokrullar med

33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mal 4:1-2a Ps 98:5-9 2 Thess 3:7-12  Luk 21:5-19 Tappa inte besinningen Det är lätt att gripas av rädsla när vi hör ett evangelium som detta. Krig och orolighe­ter, jord­bäv­ningar, epidemier och hungersnöd, och dessutom förföljel­ser. Under kyr­ko­­årets sista veckor låter kyrkan oss lyssna till texter om den yttersta fram­ti­den och tidens slut. Mycket i

Kortpredikan S. Gertrud av Helfta, jungfru

– Vish 18:14-16;19:6-9 Ps 105:2-3,36-37,42-43 Luk 18:1-8 – Gertrud av Helfta (d. 1302) räk­nas som Tysklands största mys­ti­ker. Hon genomgick en om­vän­delse som inriktade hela hennes liv på kärleken till Kristus. Hon kom re­dan som barn till klostret och hennes liv präglades av dess liturgi och sakramentala liv. Hon levde nära det yttersta, både dess kamp

Kortpredikan S. Albertus Magnus, biskop o kyrko­lärare

– Vish 13:1-9 Ps19:2-5 Luk 17:26-37 – Människan har fått två böcker att läsa i, naturens bok och uppen­ba­rel­sens bok. Albertus Magnus läste inte bara filosofi och teologi. Han var lika hem­ma i naturvetenskap. De båda böckerna stöd­­­de och belyste varandra. För­nuf­tet sökte för­stå tron. Tron fick honom att förstå det han såg och utfor­s­kade med

Kortpredikan

Vish 7:22-8:1 Ps 119:89-91,130,135,175  Luk 17:20-25 Man måste vara blind och döv för att inte se och höra en profetia om Kristus och hans Ande i dagens läsning om den ande som bor i visheten. Enligt kyrkans tro är det nya redan närvarande i det gamla. Det fysiska ”ljuset avlöses av natten, men visheten kan

Kortpredikan

– Vish 6:1-11 Ps 82:3-4,6-7 Luk 17:11-19 – ”Domen blir hård över höga herrar.” Alla höga herrar är inte ”envåldshärskare”. I en demokrati har var­je röstberättigad medborgare del i ansvaret. Ändå gäller: ju större makt, desto större ansvar. Visheten riktar sig direkt till de mäktiga: ”Det är Herren som har gett er väldet, er makt

Kortpredikan S. Theodoros av Studion, abbot (d. 826)

– Vish 2:23-3:9 Ps 34:2-3,16-19 Luk 17:7-10 – Denna vecka låter kyrkan oss lyssna till Salomos Vishet, ofta kallad Vishetens bok. Den kom till i Egypten bland grekisktalande judar omkring 100 år f. Kr. Boken ingick i den grekiska översättningen av bibeln, Septuaginta.[1] Kyrkofäderna citerade den ofta. Orden läggs i kung Salomos mun och hans symboliska

Kortpredikan S. Martin av Tours

– Jes 61:1-3a Ps 89:2-5,21-22,25,27 Matt 25:31-40 – Det finns en befriande glädje i bilden av Mar­tin av Tours. Det är samma färgton som i Jesajas profetia om Herrens tjänare: glädje för de ödmjuka, läkedom för de förkrossade, frihet för de fångna, befrielse för de bundna, tröst för de sörjande och bedrö­vade. Det skymtar fram när