Kortpredikan

 

1 Mack 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64 Ps 119:53,61,134,150,155,158  Luk 18:35-43 –

Denna vecka hör vi ur Mackabeerböckerna, som berättar om den reli­gionsförföljelse som bröt ut med Antiochos IV Epifa­nes år 175 f.Kr.

Han genomdrev en brutal tvångshellenisering som skulle förinta juden­domen som religion. Under dödshot för­bjöds omskärelse, sabbatsfiran­de, högtider och templets offer. Bokrullar med Mose lag brändes. Mitt i templet placerades ett offeraltare åt Zeus, den van­helgande skändlig­he­ten, som vi hör om i Nya Testamentet (Matt 24:15).

Diktaturer genom historien uppvisar samma intolerans. Också modern liberalism i dagens västerland visar allt tydligare tecken på aggres­siv in­tolerans, när den vill förbjuda offentliga uttryck för tro och samvetsbe­stämd över­tygelse i moraliska frågor.

Det står att många israeliter ”fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. De föredrog döden framför att vanhelga sig själ­­­va och skända det heliga förbundet”.

Modet förutsätter klarsyn. Inte minst om det skapas förvirring också på helig plats. Lärjungarna förs in i dunkel och luras vilse.

Det blir allt vikti­gare att bevara det egna templet, hjärtat, rent. Att inte anpassa sig till denna världen, utan förnyas i sina tankar och lära sig avgöra vad som är Guds vilja. (Rom 12:1-2)

Evangeliet visar vägen. Mannen utanför Jeriko har förlorat sin syn. Nu ber han Jesus att få den tillbaka.  ”Herre, gör så att jag kan se igen.”

I paradiset såg människan klart. Genom syndafallet fördunklades syn­förmågan och hon drevs ut ur paradiset. Hon såg inte längre klart.

Dopet kallades i fornkyrkan ”upplysning”. Den döpte, som re­nats från synden och blir upplyst av tron, får synen tillbaka.

Men synen är inte stadig och fast. Synden berövar henne nåden och människan glider tillbaka i halvdunkel och mörker.

Dagligen och i kon­kreta situationer måste hon be: ”Herre, gör så att jag kan se igen.”

Evangeliet berättar: ”Jesus sade: ’Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.’ Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud”.