26 Söndagen under året

Amos 6:1a, 4-7 Ps 146:7-10 1Tim 6:11-16  Luk 16;19-31 Det allvarliga men goda evangeliet om den rike mannen och Lasaros Evangeliet om den rike mannen och Lasaros är inte bara allvarligt, det rymer också ett gott budskap. Dessutom är det vac­kert. Det har lämnat spår i konst och litteratur. Lasaros´ namn hör vi i ordet

25 Söndagen under året

Bönen för dem som har makt Vi kan sammanfatta dagens läsningar med att påminna oss Guds första bud: ”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig”. I moderna öron låter det hotfullt, men egentligen är det ett gott budskap, som visar väg ut ur de problem som människan drar över sig när hon

24 Söndagen under året

2 Mos 32:7-11,13-14 Ps 51:3-4,12-13,17,19  1 Tim 1:12-17   Luk 15 Ett ord att lita på – Lukas femtonde kapitel Få texter skimrar så av Guds barmhärtighet som Lukas femtonde kapitel. Inga av Jesu liknelser är väl så kända som dessa tre om det förlorade fåret, det borttappade silvermyntet och den förlorade sonen. Kapitlet har