”Jag och Fadern är ett”

4 Påsksöndagen

Apg 13:14, 43-52 Ps 100:1-3,4 Upp 7:9, 13-17 Joh 10:27-30

”Jag och Fadern är ett.”

Mitt i det bildrika och dramatiska herdekapitlet hör vi detta svindlande ord. Det konkreta är inte långt från det kontemplativa, kampen inte långt från vilan.

Ju närmare lärjungen kommer ljuset, desto plågsammare blir syndafallen, också de mindre.

Det är ofrånkomligt, det är plågsamt och smärtsamt, men inte hopplöst.

”Ingen skall rycka dem, fåren, ur min hand.” Den gode Herden fortsätter att ge sitt liv till fåren. Det som gäller Herden gäller också fåren.

”Jag och Fadern är ett.”