Vem kan uppmana någon annan att inte vara rädd?

12 Söndagen under året

Matt 10:26-33

Vem kan uppmana någon annan att inte vara rädd?

Pappan kan uppmana barnet att utan rädsla hoppa från hög höjd i pappas famn, för pappan har kraft att ta emot och han vill barnet väl.

Vi vet att rädsla är ett dåligt styrmedel för handlandet, att den kan förlama och leda fel.

Den fege upptäcker att han samverkar med det onda.

Men den insikten förutsätter att det finns något som är gott och att detta goda är starkare och därför värt att följa.

Jesus varnar för både falska lärare och för vargar som vill förgöra. För bådadera finns goda skäl att ta sig i akt.

Det finns alltså också en god rädsla. Den som utsätts för plötslig fara har goda skäl att låta sig påverkas av rädslans adrenalin.

Vem kan uppmana någon annan att inte vara rädd? – Egentligen bara den som är starkare än det onda och som dessutom vill oss väl.

Jesu uppmaning till sina lärjungar att inte vara rädda förutsätter både att han är den starkare och att han vill oss väl.

Annars vore det bedrägligt. Det finns åtskilliga bedragare som manar till lugn och att inte oroa sig. De har varken makt eller vilja att beskydda.

Geijer sade: ”Den rätt kan bedja sitt Fader vår, han räds varken fa´n eller trollen”.

Fader vår slutar med att påminna oss om vem som har ”makten”. Hans Sons död och uppståndelse vittnar om att han också vill oss väl.

Därför kan Jesus uppmana oss att inte vara rädda.