Hälsning från klostren i Mariavall

Sedan vårt förra meddelande den 19/3 med anledning av Coronaviruset har vår biskop den 27/3 beslutat att tills vidare inga offentliga gudstjänster får firas i Stockholms katolska stift. Biskopens beslut och brev finns att läsa på Katolska Kyrkans hemsida   https://www.katolskakyrkan.se/

Vi tvingas därför att hänvisa till de utsändningar av gudstjänster som man kan delta i via nätet. Dessa finns på samma hemsida, där man kan klicka sig fram till de församlingar som sänder sin gudstjänst.

Från kl.11.00 på Palmsöndagen kommer välsignade palmkvistar att finnas för avhämtning vid klosterkyrkans port.

Kyrkan och brödernas kapell är hela tiden öppna för besök och tillbedjan. 

Särskilt vill vi föreslå att ni besöker klosterkyrkan på Långfredagen mellan 17.00 och 19.00. Då förvaras sakramentet i Mariakapellet. Det finns också möjlighet till bikt.

Biktmöjlighet ges också på onsdag (8/4) i Den helige Benedictus Kloster mellan 14.00 och 16.00, eller efter överenskommelse (0709381092).

Systrarna och bröderna firar gudstjänsterna och vi gör det ställföreträdande, för de särskilt för drabbade, men också för er, våra vänner. Vi saknar er!

Med vår önskan om en Välsignad Stilla vecka och Påsk!

Moder Christa och pater Ingmar